Efter den 17 september kan region Norrbotten endast hålla en akutplats öppen. Problem med bemanningen uppges vara orsaken till de stängda platserna.

I dagsläget har sjukhuset två HIA-IVA platser, där patienter med störst behov av vård får plats, och två övervakningsplatser.

Men efter ett beslut igår läggs en av akutplatserna ner och övervakningsplatserna flyttas till medicinavdelningen.

– Vi har stor sjuksköterskebrist och har kommit fram till att vi behöver göra den här reduktionen, säger Gitt Ström, närsjukvårdschef på Region Norrbotten till SVT.

Innan sommaren planerades redan denna åtgärd men man lyckades tillfälligt undvika den med hjälp av vikarier och att personal sköt upp sina semestrar.

Vilka effekter detta får för patienterna är för tidigt att säga just nu, menar Gitt Ström, men tror att transporterna kommer att öka.

”Helt enkelt inte tillgång till utbildad personal”
– Vi har helt enkelt inte tillgång till utbildad personal. Vi står inför en samhällsomvandling och det har varit svårt att få tag på bostäder, svarar Ström när Samhällsnytt når henne på telefon.

– Det finns ingen arbetslöshet och vi har ju en stor arbetsgivare här som slukar ganska många ungdomar och man väljer inte att utbilda sig inom vården, fortsätter hon.

Ström berättar även att de försökt rekrytera personal från Finland och Holland, men att de ännu inte kommit i mål där.

– Det är ungefär 130 000 människor som emigrerar från Holland varje år och de är högskoleutbildade. Men det är ofta familjer och det tar ju sin tid innan man tar ett beslut att flytta från Holland till en ort i norra Norrland. Så jag tror inte det har att göra med annat än att vi inte börjat tillräckligt tidigt.