SVT Uppdrag Gransknings avslöjanden om hur invandrare i Sverige arbetar som sjuksköterskor trots att de saknar utbildning och med falska legitimationer har rönt stor uppmärksamhet och skakat om svenska folket som levt i tron att de möter kompetent personal när söker vård. I en uppföljande artikel och nyhetsinslag berättas nu att en av dessa ”sjuksköterskor” avslöjades av andra i personalen redan för två år sedan men fick arbeta kvar trots att personen inte visste vad Alvedon var och inte klarade av att ta ett vanligt blodprov.

Redan 2016 slog kollegor larm till cheferna om att en utlandsfödd man lyckats ta sig in på avdelningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg under falsk förespegling av att vara sjuksköterska. Mannen kunde inte utföra ens de mest grundläggande uppgifter.

LÄS MER: Ljög om att hon var sjuksköterska – fick ändå legitimation

Cheferna nöjde sig med att kontrollera med Socialstyrelsen att mannens papper såg ut att vara i ordning och lät honom arbeta kvar. Larmen om att mannen inte visste vad Alvedon var för sorts läkemedel eller hur man tar ett blodprov ignorerades.

På papperet såg det ut som att mannen gått en sjuksköterskeutbildning i Rumänien. Mannen har senare själv erkänt att han inte gått utbildningen, utan varit i Sverige och kört lastbil och gått på SFI. Varken Sahlgrenska eller Socialstyrelsen såg i samband med larmen några skäl till att kolla upp saken närmare, trots att det är välkänt att korruption är ett utbrett samhällsproblem i Rumänien.

LÄS MER: ”Förödande” få utländska läkare klarar proven för svensk läkarlegitimation

Först nu, två år senare efter SVT Uppdrag Gransknings avslöjanden, har mannen stängts av från sin tjänst och en utredning har inletts. Från Sahlgrenska lovar man inte att avskeda och brottsanmäla mannen, bara att ”se vad utredningen leder till”.

Inte heller Socialstyrelsen som gav Sahlgrenska sitt OK vill kommentera saken eller ta på sig något ansvar. Man hänvisar till att en utredning pågår som skäl för att inte uttala sig.

Berit Roos-Holmquist, som är HR-chef på Sahlgrenska universitetssjukhuset, hävdar på fråga från SVT att hon inte känt till fallet. Hon säger dock att hon tycker det är ”jätteallvarligt” om sjuksköterskor utan utbildning och falska legitimationer arbetar på hennes sjukhus.

LÄS MER: Utländsk läkare lurade brittisk sjukvård i 22 år – nu bakgrundskontrolleras 3 000 läkare

Roos-Holmquist har inga konkreta svar på åtgärder för att förhindra att falska sjuksköterskor anställs i fortsättningen eller vilka kontroller, om några, hon ämnar genomföra för att säkerställa att inte fler falska sjuksköterskor arbetar på Sahlgrenska. Tvärtom menar Roos-Holmquist att den lägre chef som lät mannen arbeta kvar ”är engagerad” och nog ”gjorde det hon borde göra”.

Det är oklart hur många invandrare i Sverige det finns som arbetar med sjuksköterskelegitimationer baserade på uppgifter om utbildning i Rumänien eller andra länder där det finns skäl att misstänka oegentligheter.

Det är också oklart i vilken utsträckning den stora sjuksköterskebrist som råder i Sverige kan inverka på de krav och kontroller som görs i samband med nyanställningar respektive uppföljningar av redan anställd personal.