Vid Skånes universitetssjukhus råder långa väntetider för cancerpatienter. Situationen har resulterat i att patienter fått sin sjukdom förvärrad och avlidit i operationskön. Nu anmäler sjukhuset sin egen väntetid och hoppas att det leder till lösningar.

Väntetiderna vid Skånes universitetssjukhus (SUS) inom mottagning och operation för patienter med urotelial cancer – cancer i urinblåsa, njurbäcken eller urinledare, har inneburit att sjukdomsprognosen försämrats och att det har behövts mer omfattande kirurgi eller behandling med cellgifter. Fyra av de berörda patienterna har avlidit i operationskön.

– Detta är väldigt allvarligt och det är helt oacceptabelt att väntetiderna är så långa. Vi kan inte utesluta att dödsfallen är relaterade till de långa väntetiderna, säger Lars Malmberg, verksamhetschef för Verksamhetsområde urologi på Skånes universitetssjukhus i pressmeddelande.

SUS anmäler

Sjukhusledningen för SUS har anmält sina egna vårdköer enligt lex Maria och arbetar med att förändra situationen. Enligt sjukhuset beror de långa kötiderna till mottagning på en brist på läkare som innehar specialkompetens, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare men även tillgång till utrymmen. När det gäller långa väntetider för operation beror det främst på att det saknas operation- och anestesisjuksköterskor.

LÄS MER: Kopplade urinslangen till blodomloppet på sjukhus – svullnade och dog

Region Skåne har åtagit sig att följa standardiserade vårdförlopp (SVF). Där är rekommendationen att cancerpatienten ska opereras senast 37 dagar efter att tumör upptäckts. Medianväntetiden för dessa operationer i Sverige är 130 dagar. I Skåne är den uppemot 160 dagar.

– Vi har en väntetid på 160 dagar, trots att kliniken vidtagit flera åtgärder, som att samverka med andra sjukhus och ha mottagning på kvällar och helger. Vi når inte målen, utan står bara och stampar, säger Lars Malmberg till HD.

Vill använda fler sjukhus

Enligt universitetssjukhuset arbetar personalen intensivt tillsammans med övriga sjukhus i region Skåne för att korta väntetiderna. En arbetsmetod som undersöks vidare är möjligheten att samordna canceroperationer med de andra sjukhusen, vilket skulle möjliggöra för SUS att operera fler patienter med urotelial cancer.

– Det pågår ett arbete i hela regionen för att vi ska använda de resurser som finns på bästa sätt för att operera. I detta kan Lasarettet i Landskrona få en ännu tydligare inriktning mot urologi. Det skulle vara en tillgång för patienterna i hela Region Skåne, säger Malmberg i pressmeddelande.

Ytterligare en faktor till de långa väntetiderna är begränsat utrymme till att utföra operationer. Enligt pressmeddelandet från SUS har utrymmet gradvis kunnat utökas under hösten, men förhoppningen är att fortsätta öka sjukhusutrymmen fram till början av 2019.