I överenskommelsen mellan regeringen och Sverigedemokraterna står bland annat att rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas och i vissa fall bekostas av den enskilde själv. Men från den nya sjukvårdsministern låter det redan nu som att det inte kommer bli av.

Konkret handlar det om att begränsa rätten till kostnadsfri tolktjänst för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap, och för nyanlända ska en särskild tolkavgift utredas.

LÄS ÄVEN: Ny förvaltningslag kan innebära skenande kostnader för tolkar

Tolkrätten ska enligt Tidöavtalet utredas men enligt nytillträdda sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD) finns det inga lagliga möjligheter till en sådan förändring.

– Det skulle strida mot flera skarpa lagar om patientsäkerhet och en jämlik vård. Patientsäkerheten är en grundbult i vården och utifrån befintliga lagar kan knappast utredningen komma med ett sådant förslag. Men direktiven har ännu inte lagts till utredningen, säger Acko Ankarberg Johansson till SvD.

SD kommenterar

Mattias Karlsson (SD) kommenterar sjukvårdsministerns uttalande:

LÄS ÄVEN: Arabisk sexbarnsfamilj fick inte tolk för att söka bidrag – förvaltning kritiseras