Från och med nästa vecka lanserar Region Skåne ett projekt för att erbjuda vaccinationer på vårdcentralen Flyktinghälsan i Malmö. Syftet är att nå ut bättre till gruppen migranter.

Det är på torsdag samarbetet mellan sjukvården, kommunerna och Länsstyrelsen inleds. Syftet är att nå fler asylsökande migranter, en grupp som hittills haft en låg vaccinationsgrad.

– Vi har vaccinerat väldigt mycket på bland annat SFI men det har inte räckt till, därför gör vi det här, säger Maria Lindqvist, delprojektledare för vaccinationer inom Region Skåne, till statsradion.

Enligt Lindqvist har man lagt ned stor möda på gruppen såväl regionalt som nationellt. Hon tror att svårigheterna kan handla om kulturella faktorer och språk men också om att informationen som skickas ut inte fungerar när det gäller analfabeter, en grupp som kan vara större än man tror.

Räddades kvar av borgerligt styre

På vårdcentralen erbjuds alla nyanlända en kostnadsfri hälsoundersökning. Även personer som kommer på anknytning till någon som är bosatt i Sverige har rätt till en hälsoundersökning inom de första två åren. Ytterligare grupper som tas emot är tiggare (”EU-migranter”) och illegala invandrare (”papperslösa”).

Tills nyligen var Flyktinghälsan nedläggningshotad men efter att samtliga partier utom SD i Region Skåne, med det det borgerliga regionstyret i spetsen, gått med på att fortsätta finansiera verksamheten räddades den kvar.