Den nya mottagningen föreslås placeras i Malmö/Lund-området. ”Det är dags att samhället börjar fokusera på de som fallit offer för våldtäkt”

Sedan tidigare finns bara en renodlad mottagning för våldtagna – på Södersjukhuset i Stockholm. Det är också därifrån man hämtat inspiration till den nya mottagningen i Skåne.

– Våldtäkt är fruktansvärt traumatiserande för de drabbade och ger livslånga men. Det är dags att samhället börjar fokusera på de som fallit offer för våldtäkt. Sjukvården har en avgörande roll för att se till att de drabbade får hjälp och stöd till att återgå till ett normalt liv. Nu kan vi börja tillgodose de drabbades vårdbehov, säger Gilbert Tribo (L), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Nämnden väntas anslå 1,5 miljoner kronor till projektet och sedan ytterligare fyra miljoner årligen för driften.

Det konkreta uppdraget beskrivs som att utveckla den somatiska och psykiska vården för personer som utsatts för sexuellt våld.

Mottagningen ska pröva nya arbetssätt och utgöra ett första led i en förbättring som kan komma att breddas till andra delar av Skåne i ett senare skede.