Turerna kring slöjförbudet två skånska kommuner införde i skolorna har varit många sedan det klubbades igenom. Nu ska det avgöras i högsta förvaltningsdomstolen.

Det är i de två Skånekommunerna Skurup och Staffanstorp som man 2019 fattade beslut om förbud mot att bära slöja i kommunernas skolor. Sedan dess har förbuden underkänts av både förvaltningsrätten och kammarrätten där man menar att det strider mot religionsfriheten och Europakommissionen. Även Diskrimineringsombudsmannen, DO, har yttrat sig om fallet och gått på samma linje.

Kommunerna har bland annat hänvisat till rätten att inte utsättas för religiösa påtryckningar i skolmiljön och orimligheten i att små barn ska kläs i slöja under skoltid,

LÄS ÄVEN: Kammarrätten upprätthåller nej till slöjförbud på skolor i skånska kommuner

Nu ska saken få sitt slutgiltiga avgörande då högsta förvaltningsdomstolen på torsdagen beslutade att ta upp ärendet för prövning.

– Det är naturligtvis välkommet att Högsta förvaltningsdomstolen tar upp den här frågan, som alltså inte har varit så glasklar som motståndarsidan gjort gällande. Vi tolkar det här som att Högsta förvaltningsdomstolen tycker att frågan är principiellt viktig, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun, till DN.

Möjligt att förbudet faller

Sonesson medger att det finns en risk att även denna instans går på samma linje.

– Skulle man göra det, vilket det finns möjlighet att man gör, då är den kommunala saken utagerad. Då är det upp till den lagstiftande församlingen att fatta beslut om man tycker att barn ska tvingas bära religiösa symboler i den svenska icke-konfessionella skolan, säger Christian Sonesson.

LÄS ÄVEN: Ta av slöjan eller åk hem – inte svårare än så

I sitt beslut skriver förvaltningsdomstolen att de kommer att pröva om beslutet att att förbjuda klädesplagg ”som har till syfte att dölja elever och personal i grund och förskola strider mot grundläggande rättigheter”.