Hälften planerar att ytterligare höja säkerheten. I var fjärde kommun finns dessutom numera väktare närvarande på skolor, antingen på heltid eller vid behov.

Sammanställningen som Dagens samhälle gjort, där man frågat Sveriges samtliga kommuner och tio största friskoleföretag vilka säkerhetshöjande åtgärder de har infört på senare tid, visar att 61 procent har infört kodlås, passerkort eller liknande, 39 procent har infört kameraövervakning, 33 procent har börjat registrera sina besökare och 27 procent har börjat använda sig av väktare.

Bland annat handlar det om skadegörelse, stölder och bråk mellan elever men även om elevers föräldrar eller släktingar som dyker upp på skolan och är hotfulla mot personalen.

– Förr var det självklart att föräldrar skulle kunna komma när de ville och vara med på lektioner, men nu kan vi inte låta människor ta sig in i verksamheten hur som helst, säger Håkan Nilsson, planeringschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad.

Åtgärderna innebär även kraftiga kostnadsökningar för skolorna.

– Tonläget i samhället har förändrats. En liten konflikt blir snabbt stor och känner sig föräldrar i underläge kan de ta till hot, säger Academedias säkerhetschef Paula Hammerskog som själv blivit uppringd av föräldrar som varit hotfulla och aggressiva.