Skatteverket meddelar att man från och med årsskiftet kraftigt växlar upp kontrollerna av vilka som bor i Sverige. Det ingår som en del i den av regeringen aviserade nationella folkräkning som Sverigedemokraterna drivit igenom ska genomföras med anledning av att flera hundra tusen personer uppskattas uppehålla sig illegalt i landet.

Som en del av Tidöavtalet mellan de tre allmänborgerliga regeringspartierna och SD ska en ”storskalig nationell folkräkning” genomföras i Sverige. Som en del i att återta kontrollen över vilka som vistas på svenskt territorium kommer Skatteverket att skärpa rutinerna för folkbokföringen, bland annat genom att kraftigt öka sina kontroller.

– Det blir en tredubbling, säger myndighetens avdelningschef, Peter Stävje, i en kommentar till media.

Redan idag görs tiotusentals kontroller för att uppdaga folkbokföringsfusk. Mycket av fusket kan kopplas till invandringen. Det handlar dels om att många som uppehåller sig illegalt i landet bor i lägenheter där andra står skrivna men också om fusk där motivet är att lura de svenska skattebetalarna på olika former av bidrag.

LÄS ÄVEN: Tidöregeringen: Fler utvisade i förvar under längre tid

SD-krav på fysisk folkräkning

SD anser att det krävs en fysisk folkräkning, att den tiden är förbi då staten bara kunde skicka ut en blankett och förvänta sig att alla sanningsenligt fyllde i den. På Skatteverket lever man ännu kvar i det gamla och hoppas kunna fortsätta kontrollerna på det traditionella sättet och bara öka dem till antalet. Endast i undantagsfall tänker man sig att det behöver bli fråga om kontrollbesök på plats ute i bostadsområdena.

Gunnar Andersson, som titulerar sig professor i demografi vid Stockholms universitet, har tidigare uttryckt kritik mot SD:s krav på en konkret folkräkning. Han menar att det är för dyrt att på riktigt kontrollera vilka som uppehåller sig i landet. Han har kallat SD-idén för ”fantasiprodukt” grundad i vad han anser är partiets okunnighet om hur datainsamling går till i Sverige. Han menar att det Skatteverket nu föreslår är ”mer verklighetsanpassat”.

Andra anser tvärtom att de som står för fantasiprodukterna är de som tror att man får fram vederhäftiga data med de gamla svenska rutinerna som bygger på tillit trots att Sverige kraftigt har förändrats, och att en fysisk folkräkning är det som är den verklighetsanpassade modellen om målet är att få fram data som går att lita på och inte bara statistik för syns skull.

Fusket är dokumenterat omfattande och ökande men Skatteverket uppskattar ändå att så stor andel som 98 procent av befolkningen bor på den adress de har folkbokfört sig på. En omfattande dörrknackning av det slag SD begärt skulle kunna rendera den bedömningen som överoptimistisk.

LÄS ÄVEN: Polisen får utökade befogenheter vid utlänningskontroller

Svårare ha falska och dubbla identiteter

Förutom alla med svenskt personnummer finns i folkbokföringsregistret också många utlänningar med så kallade samordningsnummer. Med de sistnämnda identitetsfuskas det i stor omfattning. Samnytt har skrivit en granskande artikelserie om detta.

Skatteverket aviserar att det nu ska bli svårare att laborera med falska identiteter och att ha fler än en identitet i Sverige. Även här ska kontrollerna intensifieras.

Kritik har riktats mot att myndigheter inte fått byta information med varandra, något som avsevärt skulle underlätta uppdagandet av fusk. Efter påtryckningar från SD kommer reglerna nu att ändras så att Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Migrationsverket ska kunna kommunicera med varandra.

Skatteverket ska i samband med alla dessa skärpningar också utvärdera på nytt hur många illegala det finns i Sverige. Den redan höga uppskattade siffran kan, beroende av vad kontrollerna ger, komma att behöva skrivas upp ytterligare kraftigt.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Här stormar migranter mot EU

Nytt att asylsökande räknas in

Nytt är också att även asylsökande tas med i statistiken över vilka som uppehåller sig i Sverige. Många har trott att så redan är fallet men så är det alltså inte.

Somliga åtgärder kan införas redan från årsskiftet. Andra behöver dras i långbänk med utredningar och kan dröja fram till 2026 eller längre att få på plats, med risk att de rivs upp om en regering med en annan syn på illegal invandring tar över efter nästa riksdagsval.

LÄS ÄVEN: Kraftig ökning av illegala båtmigranter över Medelhavet

Anmälningsplikt väcker debatt

Ett regeringsförslag som också tillkommit efter påtryckningar från Sverigedemokraterna i syftet att komma till rätta med problemet med illegala, är att offentliganställda ska ha anmälningsplikt när de i sina respektive verksamheter kommer i kontakt med personer som vistas olagligt i landet så att dessa kan tas i förvar och utvisas.

Förslaget har skapat debatt där man från politiskt vänsterhåll jämför det med det med angiveri av sina medmänniskor av det slag som förekom i exempelvis det forna Östtyskland (DDR). De som är för förslaget menar att det inte bör vara någon skillnad på att rapportera dessa lagbrott och andra typer av brott och att utlänningslagen bör följas precis som alla andra lagar.

Man vänder sig också mot jämförelsen med det kommunistiska angiveriet som handlade om att rapportera personer med oppositionella åsikter till diktaturen. Man påtalar också ironin i att man från vänsterhåll använder som negativt exempel länder som genomfört vänsterstyre fullt ut.

LÄS ÄVEN: Ylva Johansson säger nej till utvisningar: För farligt utvisa illegala till semesterparadiset

Höll pressträff

För några dagar sedan anordnade de fyra Tidöpartierna en pressträff där man presenterade hela paketet med åtgärder som överenskommits syftande till att adressera det växande problemet med illegal invandring. Se den i sin helhet nedan.