Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nya säkerhetskrav kan slå hårt mot bensinmackarna på glesbygden och leda till avfolkning. Det befarar kulturgeografen Jan Amcoff.

I en intervju med Dagens Nyheter varnar Robert Dimmlich, vd för branschorganisationen Svensk Bensinhandel, för vad de nya kraven kan innebära.

Kostnaden för upprustningen för fristående mackar, där man bland annat måste säkra rörledningar under jord mot rost, kan handla om uppemot en miljon kronor.

– Det här kan bli en mackdöd på glesbygden av stor magnitud, säger Dimmlich till DN.

Han menar att omkring 500 av de fristående mackarna inte kommer att ha råd att följa kraven som träder i kraft den 1 juli 2022.

– Det är en av de absolut viktigaste servicefunktionerna som behövs på en ort. Och tillgången till drivmedel är otroligt viktig i glesbygden både för invånare och för andra näringsidkare, säger Robert Dimmlich.

Kan leda till avfolkning

Mackdöd av omfattningen Svensk Bensinhandel varnar för kan enligt kulturgeografen Jan Amcoff vid Uppsala universitet leda till avfolkning på orter som har långt till närmsta alternativ.

– Man kan föreställa sig att någonstans går en gräns när det blir för långt att åka. Då har de här aktörerna plötsligt en nyckelfunktion. Exakt hur många mil det handlar om är svårt att säga, men till slut flyttar folk därifrån och andra slutar flytta dit, säger Jan Amcoff.

Ingen hänsyn till företagen

På MSB har man gjort en konsekvensanalys som visar att de nya reglerna kommer påverka många företag. Samtidigt uppger att man inte kan ta hänsyn till att vissa företag har en pressad ekonomi.