266 000 kronor – så mycket kostar det i genomsnitt att lappa ihop en person som kniv- eller skottskadats i en väpnad kriminell uppgörelse. Nu larmar sjukvården i Stockholm om kraftigt ökade kostnader och åtgång av vårdresurser för denna kategori i spåren av det eskalerande grova invandrardominerade gängvåldet. Bara i år handlar det om i storleksordningen 10 miljoner kronor för huvudstaden och 100 miljoner de senaste tio åren.

När en gänkriminell inte avlider de skott- eller knivskador han åsamkats blir det ofta en dyr historia för skattebetalarna. Är skadan allvarlig kan personen kosta miljonbelopp i vård- och rehabilitering, sjukskrivning med mera. Den genomsnittliga vårdkostnaden utslagen på samtliga relaterade skador är 266 000 kronor.

Vid sidan av de regelrätta gangeravrättningarna är det i den kriminella världen också vanligt att skadeskjuta någon för att straffa och varna vederbörande, skicka signaler till konkurrerande gäng om makt och styrka. Lite längre ned i brottshierarikerna är det knivvåldt som används på samma sätt och ökar.

Läkare på Karolinska i Stockholm slår nu larm om en femdubbling av skador till följd av väpnat våld sedan man började föra statistik för femton år sedan och en tredubbling sedan 2009.

Motsvarar 74 heltidsanställda sjuksköterskor

Hundratals personer har skottskadats i Stockholmsregionen, som står för en tredjedel av siffrorna i den nationella statistiken. Kostnaderna bara i år i Stockholm för att primärvårda sådana patienter på sjukhus uppgår till 10 miljoner kronor. Kostander för eftervård, rehablitering och sjukskrivning är inte medräknade.

För de senaste tio åren handlar det om 100 miljoner kronor i sjukhusvård för grovt kriminella bara på Karolinskas traumaenhet, vilket skulle räckt till att heltidsanställa ytterligare 74 sjuksköterskor i de underbamannade vårdverksamheterna samtidigt som det tär på de knappa resurserna att vårda dessa patienter.

– Alla extra insatser vi tvingas göra tar resurser från någon annanstans eftersom det inte finns obegränsade resurser. Vi måste bryta den här utvecklingen så att antalet skottskador kan minska istället för att som nu ha tredubblats sedan 2009, säger Tobias Nässén, moderat vård- och valfrihetsregionråd i en kommentar till SVT Nyheter.