Mannen kom in till sjukhuset med kraftiga bröst- och ryggsmärtor men skickades hem med smärtstillande. Kort därpå avled mannen i hemmet.

Det var i slutet av mars mannen i 60-årsåldern kom in med ambulans till Höglandssjukhuset i Eksjö med kraftiga smärtor. Vid undersökningen avfärdade vårdpersonalen att det kunde handla om en hjärtinfarkt och skickade hem mannen i sjuktaxi. Ifall smärtan inte förbättrades uppmanades han att söka vård igen.

LÄS ÄVEN: Uppmanades inte ringa ambulans trots bröstsmärtor – avled

I mannens journal står att han blivit hemskickad med smärtstillande. Man påstår också att han ska ha varit ”i princip symtomfri” då han lämnade sjukhuset.

Var i dåligt skick

Nu anmäler familjen sjukhuset och i Ivo-anmälan konstateras att mannen var så pass dålig vid tillfället att han behövde hjälp ur taxin vid hemmet. I obduktionsrapporten framgår också att mannen strax efter hemkomst ramlade ihop av brusten kroppspulsåder och avlidit.

LÄS ÄVEN: Vårdtagare fick inte matleveranser – hittades död

Nu ska Inspektionen för vård och omsorg titta på ärendet för att utreda om vården brustit.