I stället för att få vård blev patienten som kom in med en nackskada på Centrallasarettet i Växjö hemskickad. Fallet har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det var i mars i fjol en patient som fått en stor trädgren i nacken under trädfällning sökte vård för en nackskada. Sedermera skulle det visa sig vara flera nackfrakturer och diskbråck, rapporterar Vxonews.

LÄS ÄVEN: Patients nacke bröts under sövning – avled

Patienten blev hemskickad med smärtstillande av en sjuksköterska sedan man bedömt att nackkotorna inte var skadade. Ingen läkarundersökning genomfördes.

Då patienten fyra dagar senare försämrades och återvände till akuten förutsatte läkaren att eventuella nackskador blivit bedömda vid det första besöket, varpå patienten åter igen skickades hem utan någon behandling.

Obehandlad under två månader

Vid ett senare tillfälle visade det sig att patienten hade brutna nackkotor och diskbråck, och då hade patienten gått obehandlad i två månader.

LÄS ÄVEN: Läkare bedömde bruten nacke som nackspärr – skickades hem med värktabletter

Efter att Region Kronoberg anmält fallet till Ivo kritiseras sjuksköterskan och läkaren – i synnerhet läkaren anser man borde ha gått vidare med utredningen framför allt då patienten aldrig undersöktes vid det första tillfället.