Den skenande brottsligheten i Sverige sprider en oro bland företag och dess personal och många känner sig tvungna att vidta diverse säkerhetsåtgärder. Situationen påverkar även Sverigebilden utomlands. Det visar en undersökning med mer än 200 företag som representerar en fjärdedel av svensk industri.

– Det har spridit sig en oro bland företag, och inte minst bland deras personal när man tar sig till och från jobbet, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på branschorganisationerna Livsmedelsföretagen och IKEM, till Sveriges Radio.

Enligt undersökningen har eller kommer omkring 30 procent av företagen att vidta olika typer av säkerhetsåtgärder och införa nya rutiner vilka kan härledas till den negativa samhällsutvecklingen.

En dryg fjärdedel av de tillfrågade företagen anser att den organiserade brottsligheten på olika sätt har stor eller mycket stor påverkan på det lokala näringslivet.

LÄS ÄVEN: Hot och stölder kostar svensk handel lika mycket som polisbudgeten

Sveriges rykte utomlands har påverkats kraftigt negativt, något som kan riskera framtida investeringar.

− Nästan två tredjedelar av våra medlemsföretag upplever i sina kontakter med kunder och kollegor i andra länder att Sveriges rykte har försämrats till följd av den upptrappade våldsspiralen. Av Sveriges livsmedelsindustri är 55 procent utlandsägd, och det vore naivt att tro att brottsutvecklingen i Sverige inte riskerar att påverka framtida investeringsbeslut, vilket också 24 procent av företagen svarar att de känner oro inför, säger Carl Eckerdal.

Ytterligare en problematik är att få folk att arbeta i otrygga områden.

– Ingen ska kunna säga senare att det här var någonting vi inte kunde se. Utan tvärtom, om vi nu höjer ett varningens rop, att vi måste få ett stopp för den negativa samhällsutvecklingen, då kan vi kanske vända det här, säger Eckerdal som vill rikta uppmaningen till politikerna han menar måste kraftsamla.