Höstens ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, visar att de ekonomiska problemen blir allt större för landets kommuner och regioner. Orsaken är framförallt att Sverige har en stor befolkningsökning, men inte främst av personer i arbetsför ålder som kan bidra till ekonomin. 

SKL har frågat ekonomicheferna i landets 290 kommuner hur de bedömer sin kommuns ekonomiska förutsättningar nästa år jämfört med i år. Av dem har 216 har svarat och 80 procent, alltså 173 stycken, har svarat att det ser mycket eller något sämre ut nästa år. Av dessa är det ett 90-tal som riskerar att gå med underskott.

En av de kommuner som står inför ett tufft ekonomiskt läge inför nästa år är Söderköpings kommun.

– Vi sitter redan nu 2019 i en situation där vi har en prognos som visar på ett underskott. Vi hade också ett underskott under förra året och det innebär att vi har en ryggsäck med oss när vi går in i 2020, säger ekonomichef Maria Fredriksson till Ekot.

LÄS ÄVEN: ’Demografisk utveckling’ bakom underskott på 392 miljoner i Malmös budget

Orsaken till kommunernas allt sämre ekonomiska utsikter är en kombination av att andelen unga och äldre ökar samt att Sverige nästa år kommer gå in i en lågkonjunktur som dröjer sig kvar även under 2021, skriver SKL i ett pressmeddelande.

Just nu pågår ett stort förändrings- och effektiviseringsarbete i kommuner och regioner för att få ihop budget och strategi för perioden 2020 till 2022. Samtidigt behöver de göra rekordstora investeringar i bland annat skolor, sjukhus, medicinteknisk utrustning och välfärdsteknologi.

LÄS ÄVEN: Sandviken fem år efter fejkade vinstrapporten – går tiotals miljoner back på invandringen

Av rapporten framgår att skattehöjningar förväntas ske i ett tjugotal kommuner och i fyra regioner inför 2020. Trots det räknar SKL med att kommuner och regioner kommer att sakna 43 miljarder kronor år 2023 om kostnaderna ökar i takt med befolkningen och staten inte tillför mer resurser än vad som hittills har offentliggjorts.

Inför nästa år ger staten 3,5 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna i budgetpropositionen. Men regionerna får inga generella tillskott, trots att regeringen tidigare sagt att de skulle få det.