➤ VÅLDET I SKOLAN Sedan ett antal år tillbaka genomgår all akutvårdspersonal i Sverige utbildning i självförsvar. Detta föranlett av det ökade grova kriminella våldet i samhället. Nu ska även lärarkåren utbildas för att lära sig hantera det vapenvåld som idag utgör en del av arbetsvardagen för många offentliganställda.
Skolverket har skickat ut utbildningsmaterial till samtliga skolor i Sverige. Pilotprojekt har redan dragits igång på ett antal skolor, där lärarna fått öva på situationer där skolan utsätts för en attack med skjutvapen från nuvarande eller tidigare elever.

Rektorerna på Sveriges skolor arbetar för närvarande på att etablera en struktur för hur man kan samarbeta kring frågor som rör den allvarliga hotbild som lärare och annan skolpersonal numera lever med och samordna utbildningsinsatserna.