Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar en skolsjuksköterska som man anser har brustit i ett dussintal fall.

Skolsjuksköterskan var verksam vid en skola i Halmstads kommun men har nu hunnit gå i pension. Sköterskan anmäldes till Ivo redan 2020 som nu beslutat att denne brustit i sitt yrkesansvar i ärenden kopplat till 14 elever.

LÄS ÄVEN: Studie bekräftar: Vaccin skyddar inte mot långtidscovid

Fallen handlar enligt Hallandsposten bland annat om fem tillfällen då sköterskan vaccinerat elever utan att säkerställa samtycke av båda föräldrarna. Ivo:s utredning visar också brister i journalföringen.

Ansträngande arbetsmiljö

Sköterskan har hänvisat till en ansträngande arbetsmiljö på skolan och ett för stort antal elever i förhållande till arbetstiden som skäl till att man hamnade efter med arbetet.

Ivo:s kritik mot skolsjuksköterskan omfattar flera punkter, dock inte alla som kommunen anmält då man anser att det ingår i vårdgivarens ansvar att säkerställa att arbetstagaren har förutsättningar att genomföra sitt arbete på ett korrekt sätt.

LÄS ÄVEN: Vaccin stoppas för yngre än 30 – för hög risk

Då anmälan gjordes stängdes sköterskan av och har sedan dess gått i pension.