Skolverket var nyligen i blåsväder på grund av deras förslag till nya kursplaner. Samhällsnytt har tidigare rapporterat om beslutet att ta bort bland annat antiken från högstadieundervisningen – något som senare drogs tillbaka på grund av massiv kritik. Men än är det inte slut på kritik. Nu har fler kunskapsfientliga förändringar i kursplanen upptäckts.

LÄS ÄVEN: Efter massiva kritiken: Skolverket behåller antiken i kursplanen

Det har uppdagats att Skolverket i den nya kursplanen vill eliminera ytterligare kunskap och tradition från nästkommande generationer. Bland annat vill man ändra på en mening om skönlitteratur. Det som just nu är ”lyrik, dramatik, sagor och myter” ska enligt det nya dokumentet bli läsning om ”utanförskap, jämlikhet, sexualitet och relationer”.

I årskurs 4-6 står under rubriken Texter att eleverna ska läsa texter ”i olika genrer som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor, till exempel meningen med livet, makt, könsmönster och relationer”. I årskurs 7-9 ska eleverna läsa texter som ”belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor, till exempel utanförskap, jämlikhet, sexualitet och relationer”.

I högstadiets kursplan för geografi ersätts ord som ”vatten, öar, berg, öknar” med ord som ”mönster, processer och hållbarhetsfrågor”.

I musiken ska eleverna inte längre lära sig ”Sveriges nationalsång och några av de vanligaste psalmerna”. Religionsämnet blir utan Bibeln. I samhällskunskapen försvinner europeiskt samarbete och utländska statsskick.

Dessa förändringar har upprört många i sociala medier.

Skolverket har inget nytt uttalande att ta del av efter att de bestämde sig för att behålla antiken i läroplanen.

LÄS ÄVEN: Skolverket behåller antiken men stryker annan västerländsk historia – lärare vittnar om svårigheter