Den gångna veckan upptäckte vindkraftsbolaget Arise att en av deras vindsnurror i Svartnäs i Dalarna beskjutits med någon form av kulvapen.

Det var vid en inspektion som kulhål i ett av bladen upptäcktes. Även rotorn ska ha träffats av skott. Skadorna uppskattas kosta minst en halv miljon kronor att åtgärda.

Händelsen har polisanmälts men motivet till skottlossningen är oklart. Givet att andra brott har begåtts i området nyligen, bland annat inbrott i bilar kan det vara fråga om kriminella som funnit nöje i att skjuta prick på vindsnurran.

Samtidigt växer desperationen ute i landets lokalsamhällen mot den aggressiva utbyggnaden av vindkraftsparker och den kraftigt försämrade livskvalitet detta medför för de boende. Nyligen meddelade regeringen också att man vill driva igenom en ny lag som fråntar lokalbefolkningen det kommunala veto och demokratiska rätt man idag har att säga nej till invasiv vindkraft.

En tänkbar förklaring är därför att någon mas eller kulla gett sig ut för att lätta på det mentala trycket och manifestera sin frustration över att bli politiskt överkörd av S-regeringen och den gröna vindkraftslobbyn. Sådana händelser har rapporterats från bland annat USA.

Kan få konsekvenser för rörligheten i området

En konsekvens av att det skjutits mot en vindsnurra kan nu bli att allmänheten stängs ute från ett större område kring vindkraftsparken och därmed får sin tillvaro än mer kringskuren än tidigare. Det framgår dock inte om det området kan göras så stort att en vindsnurra inte kan träffas med hjälp av ett gevär med kikarsikte.

Det kravet från Arise AB går också på tvärs med det löfte bolaget gav inför byggnationen av parken som omfattar 32 vindsnurror. I ansökan står svart på vitt att man lovar att hålla området öppet för allmänheten. Det är oklart om det löftet är juridiskt bindande eller kan brytas nu i efterhand.

I ett första skede blir det en fråga för de lokala myndigheterna att avgöra. Om kravet tillmötesgås och ogillas av ortsborna kan det dock hamna i såväl kommunfullmäktige som domstol.

Det är samtidigt inte bara åverkan som orsakar skador på vindkraftverken. Byggslarv eller konstruktionsfel ledde förra året till att ett blad på en av vindsnurrorna i Svartnäs gick tvärt av.