En algerisk migrant åtalas för försök till grovt våld mot tjänsteman och riskerar fem års utvisning från Sverige som straff för att han huggit en polis i magen. Migranten är tidigare dömd för brott i Sverige.

Det är den 10 december i år som polis larmas till Migrationsverkets förvar i Flen. Anledningen är den hotfulle migranten Bilal Kerkuoche från Algeriet.

Bilal har satts i isoleringscell på förvaret och ska köras till arresten i Katrineholm av Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE). Men han vägrar följa med frivilligt i transportbilen och hotar NTE-personalen, vilka tillkallar polisen.

Hugger polis i magen

Poliserna försöker först få kontakt med Bilal genom en lucka i dörren. Men han vägrar prata med dem och har istället hällt ut vatten på golvet i cellen för att göra det svårare att ta sig in till honom.

När poliserna till slut går in i isoleringscellen attackerar Bilal och hugger den ene polisen i magen med en skruv som han tejpat fast i handen.

– Han har något jävligt vasst i handen! utbrister den huggne polisen.

Som väl är har polisen skyddsväst på sig. I polisanmälan konstateras att utan västen hade skadorna blivit värre. Med hjälp av personal från såväl Migrationsverket som NTE brottas Bilal ned på golvet, förses med spotthuva och hjälm, och bakbinds till både händer och fötter så de kan bära ut honom till den väntande bilen.

– Ja, han gav inte upp killen. Han skulle skada oss. Stökigare än vanligt och det var mycket våldsamt skulle jag säga, berättar den ene NTE-transportören.

Redan utvisad

Bilal Kerkuoche söker asyl i Sverige i april förra året. Han påstår att han är född i juni 2004, vilket skulle betyda att han nu är arton år gammal. Det motsägs av myndigheterna i hans hemland som menar att Bilal är född 1999.

Bilal Kerkuoche påstår att han är arton år, vilket vare sig myndigheterna i Sverige eller i hans hemland tror på. Foto: Polisen

Asylansökan skrivs av i september samma år eftersom Bilal då lämnat Sverige. I december förra året söker Bilal asyl igen. Som asylskäl uppges att han utsatts för våld från sin pappa och att han hotats av ett kriminellt gäng i hemlandet.

Migrationsverket avslår Bilals asylansökan, ett beslut som vinner laga kraft i september i år. Den algeriske mannen ska utvisas till sitt hemland och åläggs ett års återreseförbud.

”Migrationsverket har tidigare bedömt att Bilal Kerkuoche inte har något skyddsbehov gentemot sitt hemland”, skriver myndigheten i sitt beslut.

Faksimil

Stal konfirmationskors

Attacken mot polismannen är inte första gången Bilal Kerkuoche gör sig skyldig till brott under sin korta vistelse i Sverige.

I augusti i år rycker han två guldkedjor från en svensk 18-åring på Hamngatan i Stockholm. I den ena kedjan hänger ett konfirmationskors som 18-åringen fått i konfirmationspresent av sina föräldrar. I den andra en så kallad ”dog tag”.

När den bestulne svensken försöker ta tillbaka kedjan med korset, går den arabiske tjuven till våldsam motattack och försöker sparka och slå sitt brottsoffer.

Foto: Målsägande

I oktober i år döms Bilal Kerkuoche till fyra månaders fängelse för ringa narkotikabrott, försök till misshandel och grov stöld. Under utredningen har det framkommit att han sannolikt stulit från fler personer, eftersom mer stöldgods påträffats.

Då Bilal var häktad innan domen anses det korta fängelsestraffet nu vara avtjänat.

Kan utvisas i fem år

Nu åtalas Kerkuoche även för attacken mot polismannen på Migrationsverkets förvar den 10 december. Åtalspunkten är försök till grovt våld mot tjänsteman.

”Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter då [polismannen] bar skyddsväst”, skriver åklagare Emma Risberg i stämningsansökan som fortsätter:

”Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen innefattat våld av allvarligt slag samt varit av särskilt hänsynslös art.”

Åklagaren tycker att Bilal, om han döms, även ska utvisas till Algeriet och inte tillåtas återvända till Sverige förrän tidigast om fem år.