Turerna har varit många i bidragscirkusen kring islamistorganisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM). Föreningen som torgför fundamentalistiskt islam har erhållit stora summor skattepengar, fått bidragen stoppade och återkallade, fått dem återinstallerade och sedan återkrävda på nytt. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutligt avgjort saken till skattebetalarnas fördel.

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om hur SUM blivit av med och sedan återfått sina statsbidrag i en tvist med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) relaterad till den islamistiska organisationens samröre med våldsbejakande muslimska miljöer.

LÄS MER: Sveriges unga muslimer nekades statsbidrag – får rätt i förvaltningsrätten

MUCF ansåg att föreningen brutit mot villkoret om att respektera demokratins idéer, stoppade bidragsutbetalningarna och krävde även att utbetalda pengar skulle betalas tillbaka. SUM överklagade, fick rätt varefter MUCF gjorde en ny bidragsprövning och kom fram till samma nekande beslut som tidigare. SUM överklagade och fick den gången inte rätt och begärde då prövningstillstånd Högsta förvaltningsdomstolen.

Domstolen, som är högsta instans, meddelar att man inte beviljar prövningstillstånd och sätter därmed slutgiltigt punkt i ärendet – det blir inga pengar. Det handlar om miljonbelopp som nu ska återbetalas.

LÄS MER: Sveriges Unga Muslimer får rätt till statsbidrag – trots samröre med våldsbejakande islamism

Det är oklart om det finns ekonomiska medel i SUM så att de kan följa domstolsutslaget och vad som sker i händelse av att återbetalning inte sker. De årliga miljoner i bidrag som organisationen erhållit mellan 2011 och 2015 återkrävs inte. Det framgår inte huruvida SUM kan söka bidrag för kommande år och vad som i så fall krävs för att sådana ska beviljas,

Turerna har pågått sedan 2016 då MUCF första gången avslog en bidragsansökan från SUM med hänvisning till att den hårdfört islamistiska organisationen inte respekterar demokratins idéer. Detta efter att det framkommit att organisationen vid upprepade tillfällen samarbetat med våldsbejakande islamister.

LÄS MER: Stopp för statsbidrag till Sveriges Unga Muslimer

Förgrundsfigur i SUM är Rashid Musa som profilerat sig med en rad kontroversiella uttalanden där han bland annat sanktionerat muslimsk terrorism och krävt att kritik mot våldsbejakande islam ska klassas som ”islamofobi”. Musa och SUM har genom åren fått draghjälp av statstelevisionen SVT där Musa varit en flitigt inbjuden gäst och beretts utrymme att göra reklam för sin organisation och sina idéer.