En statlig utredning har tagit fram förslag om mobilitetslösningar i huvudstaden. Nyproduktion ska erbjuda tre till sex parkeringsplatser på tio lägenheter. Detta är för många anser trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

I flera nya områden som Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden samt den kommande bebyggelsen på Årstafältet tillåter inte staden boendeparkering över huvud taget.

– Vi har ingen skyldighet att införa boendeparkering där, de som flyttar in vet från början att det inte finns, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till DN.

Helldén ser boendeparkeringar som ett problem. Kommunfullmäktige godkände 2016 detaljplanen för bostäder på Tobaksbolagets gamla område på Södermalm. Då det tidigare var ett industriområde finns lokaler under markytan där man nu byggt garage.

På marknivå finns sex p-platser på tio lägenheter. Det är alldeles för många anser trafikborgarrådet – en parkeringsplats på tio lägenheter räcker, enligt Helldén.

– Statens utredning har ett antal förslag om mobilitetslösningar och hur man med dessa ska kunna skruva ner parkeringstalen. Det gör ju vi, på ett sätt, redan i Stockholm med de projektspecifika gröna parkeringstalen med ett spann på 0,3 till 0,6 i all nyproduktion. Men man kan i princip komma ner till 0,1, som då är tillgänglighetsplatser som måste finnas, säger Helldén.

LÄS ÄVEN: Blågröna styret i Stockholm TOTALFÖRBJUDER bensinbilar

Vill få bort all boendeparkering

Helldén anser att de boende helst inte ska ha någon bil över huvud taget. Istället ska närhet till kollektivtrafik, cykelgarage och anslutning till en bilpool räcka.

Trafikborgarrådet säger att han vill få bort all boendeparkering för nybyggen, något han menar skulle skapa en ”kreativ och levande miljö”. Samtidigt förordar han differentiering av p-avgifter beroende på om det handlar om elfordon eller ej samt storleken på fordonet.

I rapporten ”Framtiden för parkering och nya bostäder”, som författats av Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen hävdas att en halvering av dagens parkeringstal skulle kunna öka nyproduktionen i Stockholms län med 20 procent.