Smittskyddsprofessorn Jan Albert sällar sig nu till den växande skara forskare som är kritisk till att Sverige klassar covid-19 som samhällsfarlig sjukdom på samma nivå som exempelvis smittkoppor och ebola som är oerhört mycket farligare sjukdomar.

Samnytt har tidigare rapporterat om hur Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet i Stockholm, sågat regeringens vaccinationspass som han menar är en meningslös åtgärd då den idag i särklass mest spridda varianten av coronaviruset smittar även vaccinerade som sedan sprider smittan vidare även om de själva inte blir lika sjuka som den som valt att inte vaccinera sig. Nu tar Albert till orda även mot den enligt hans bedömning överdrivna klassificeringen av covid som samhällsfarlig sjukdom.

Det är i en intervju med statsradion som den välrenommerade smittskyddsprofessorn kritiserar den hårda sjukdomsklassificeringen, dels med utgångspunkt för dess relativt andra sjukdomar med samma klassificering låga farlighet men också därför att man inte hanterar covid på samma sätt med obligatorisk smittspårning, testning av alla och så vidare.

Albert menar att det – möjligen – fanns en signaleffekt i att ge sjukdomen den statusen i början av pandemin – beslutet togs i februari 2020 – men att den med de kunskaper man har idag och tillgängliga vaccin är överdriven. Han prognostiserar att Folkhälsomyndigheten, så som i Danmark nyligen, inom kort kommer att avklassificera covid, även om den svenska regeringen just nu för att signalera handlingskraft går i motsatt riktning med hårdare restriktioner.

– ’Samhällsfarlig’ är ju den allra högsta klassen och vi har bara den för tre andra sjukdomar som är ovanliga eller utrotade och mycket farligare med väldigt hög dödlighet.

LÄS ÄVEN: Smittskyddsprofessor sågar regeringens vaccinationspass

Klassningen av en sjukdom som samhällsfarlig ger regering och myndigheter helt andra befogenheter att ta till tvångsåtgärder mot medborgarna som i normalfallet inte anses vara förenliga med ett frihetligt demokratiskt samhälle. Det är därför viktigt att klassningen inte missbrukas, vilket omfattande folkliga protester och demonstrationer indikerar sker idag med covid.