I mars aviserade polisen att man planerade en så kallad komprimerad polisutbildning för civilanställda inom myndigheten som kriminaltekniker och utredare med minst två års erfarenhet och en ”relevant akademisk examen”. Enligt vissa kommer detta att utgöra en gräddfil som kan leda till sprickor inom myndigheten.

Utbildningen ska kunna genomföras på ett och ett halv år och förhoppningen är att den ska starta till hösten. Den är betald och ingångslönen är samma som civilanställd med ett påslag för kompetensökningen. En förutsättning för att gå den är att personen ifråga i dagsläget har en tjänst i vilken de skulle ha nytta av att få polisiära befogenheter.

På Polisförbundets styrelse är man försiktigt positiv till att pröva nya vägar för att få fler utbildade poliser. Alla är dock inte imponerade.

– Jag kommer inte att kunna rekommendera någon att gå grundutbildningen till polis. Tipset blir i stället att söka sig till polisen som civil utredare så att du kan få en betald funktionsutbildning, säger Per Andréasson, ordförande för Polisförbundet Bergslagen, till Polistidningen.

Kan leda till spänningar
Enligt Andréasson kan satsningen leda till spänningar mellan olika grupper poliser och utbildningen betecknar han som ”en riktig gräddfil” till yrket.

– Några har gått den vanliga utbildningen och tvingats ta studielån, levt på femton tusen i månaden under praktiken och fått en ingångslön på tjugosex tusen. Sedan har du civila som har fått betalt under utbildningen och garanteras fortsatt tjänst i sin gamla funktion med bibehållen lön, säger Per Andréasson till Polistidningen.

Andréasson får medhåll från Katharina von Sydow, ordförande i förbundsregion Väst, som ser en risk med att den ordinarie polisutbildningen kan tappa i attraktionskraft.

– Varför ska man gå den särskilda polisutbildningen om man i stället kan läsa till en bredare akademisk examen, börja hos polisen som civil och sedan få en betald utbildning till polis?, säger Katharina von Sydow till Polistidningen.

Avfärdar oron
Enligt Tomas Rosenberg på polisens HR-avdelning finns det dock ingen risk för att grundutbildningen konkurreras ut då det styrs av verksamhetens behov av anställda med polismans befogenhet i vissa funktioner och det finns ett större behov av poliser som går grundutbildningen och som inte är destinerade till en viss arbetsuppgift utan har alla vägar öppna inom myndigheten.