Det sker allt fler skjutningar med dödlig utgång i Sverige. Enligt Polisens nationella operativa avdelning (Noa) har det i år skett nära en dödsskjutning i veckan.

Polisen uppger att skjutningarna vanligen har kopplingar till invandrartäta, så kallade utsatta områden, där det ofta förekommer öppen narkotikahandel och en stark tystnadskultur råder. Det är delar av Sverige där befolkningen inte vill samarbeta med ordningsmakten av olika anledningar.

LÄS ÄVEN: Riksdagsledamöter från S, M och KD pekas ut som bulvaner för kriminella invandrarklaner

Familjer med klanstrukturer

Chefen för Noa:s underrättelseenhet, Linda H Staaf, konstaterar att det är unga män från familjer med klanstrukturer som utgör det största problemet.

– Den stora utmaningen är de unga män som kommer från familjer med klanstrukturer där det finns delar som blodshämnd och heder samtidigt som man är en del av den svenska kulturen och där känner ett utanförskap, har dåliga skolresultat, psykisk ohälsa och narkotikamissbruk, säger hon i ett pressmeddelande.

Morden beställs ofta av ledande personer högre upp i den kriminella hierarkin men genomförs av pojkar och unga män längre ner. Ibland sker det mot betalning, ibland för att visa sin lojalitet och klättra i hierarkin.

SE ÄVEN: Rakt På #10: Om den bottenlösa svenska naiviteten – klaner i Sverige är ingen nyhet

Fransk polis knäckte koden

Beställarna av morden är svårare att komma åt än utförarna, uppger polisen. Tack vare att fransk polis i våras lyckades knäcka krypteringen av Encrochat fick svensk polis ett genombrott i underrättelsearbetet. Encrochat var ett hårt krypterat kommunikationsverktyg, populärt i kriminella kretsar, som hade 60 000 användare när servicen avslutades tidigare i år.

Sedan polisen kunnat ta del av de kriminellas kommunikation via Encrochat, har flera misstänkta anstiftare till mord arresterats. Sammanlagt uppges uppemot 200 personer ha frihetsberövats i ärenden där Encrochat varit en del av bevisningen.

– Vi kunde följa hur kriminella la ut en beställning på ett mord, som sedan skulle utföras av någon annan, oftast av en ung man längre ner i hierarkin i ett kriminellt nätverk. Av materialet vi har efter Encrochat kan vi se att mer än vartannat mord är ett beställningsmord, berättar Emil Eisersjö, sektionschef på underrättelseenheten vid Noa, i ett tidigare pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Justitieministern lovade ’knäcka’ brottsligheten – fortsätter öka

Klanerna strävar efter ett parallellt samhälle

Staaf påpekar att det är viktigt att hela samhället mobiliserar mot de kriminella klanerna och varnar för riskerna med att inte sätta gränser och se genom fingrarna med bidragsfusk.

– Det är viktigt att samhället i stort sätter gränser och inte tillåter felaktiga utbetalningar av bidrag till familjemedlemmar som försörjer de här gärningsmännen, säger hon.

Tidigare i år pekade Staaf ut just klaner som ett hot mot svensk demokrati. Hon lyfte bland annat fram riskerna med att klanmedlemmar använder sig av politisk ställning eller av egna företag för att begå brott och skaffa fördelar för släkten. Enligt henne är det ”ur ett systemhotande perspektiv, mycket, mycket allvarligt”.

– De strävar efter att bygga upp ett parallellt samhälle med ett parallellt rättssystem där lojaliteten och makten ligger hos familjen istället för hos staten, sa Staaf i en intervju i SVT.