Snus är en vanlig företeelse i Sverige och Skandinavien och förekommer på skolor, arbetsplatser, och inom idrotten. Men produktens popularitet utomlands ökar stadigt och snusandet bland fotbollsspelare i de europeiska ligorna ger upphov till kritik. Det har blivit allt vanligare och det finns många som kritiserar idrottarna för deras bruk. Snusning leder ofta till beroende, vilket kan ha en påverkan på spelarnas hälsa. Det finns en misstanke om att nikotinet kan minska spelarnas prestationer vilket orsakar oro bland fotbollsförbunden. 

Varför blir snusandet vanligare i fotbollsvärlden?

Snusandet har blivit allt vanligare de senaste åren och på marknaden finns många alternativ som Snussidan med traditionellt och tobaksfritt snus i många varianter och smaker. Även inom fotbollen i Europa har populariteten ökat. Det finns flera anledningar till detta, men den främsta är att spelarna upplever att det hjälper dem att fokusera och prestera på planen. Dessutom är snus ett alternativ till rökning och är ett smidigt val för många. Det finns dock vissa risker med snusning, såsom skador på munhålan och tandköttet samt risken för missbruk av nikotin. 

Hur hanterar landslagen och klubblagen frågan om snusning bland spelare?

I många länder i Europa betraktas snusning med stor misstänksamhet och är till och med olagligt i många länder, som England. Fotbollsförbunden har därför tagit initiativ till att begränsa användningen av snus bland sina spelare genom att införa regler, framförallt för offentligt snusande. Vissa av förbunden förbjuder spelare från att snusa under matcher, träningar och andra officiella aktiviteter. Dessa policyer kan inkludera allt från att helt förbjuda snusning till att begränsa användningen av produkten till vissa omständigheter. Klubbarna tar ofta hjälp av experter för att utbilda sina spelare om riskerna med snusning, samtidigt som de erbjuder riktlinjer för hur man ska hantera situationen när en spelare bryter mot reglerna.

Hur påverkar snusning prestanda, hälsa och säkerhet på fotbollsplanen?

Snusning kan ha en negativ inverkan på prestanda, hälsa och säkerhet på fotbollsplanen. Nikotinet minskar syreupptagningsförmågan, vilket gör det svårare för spelare att prestera optimalt under matcherna. Det kan också leda till trötthet och yrsel som gör det svårt för spelarna att upprätthålla sin balans och koordination. Dessutom ökar risken för skador eftersom spelarna inte har samma reaktionsförmåga som de skulle ha utan nikotinet. Snusning kan dessutom leda till problem med koncentration, vilket gör det svårt för spelarna att ta rätt beslut under matcherna. Allt detta kan påverka resultatet av matchen negativt, vilket är en anledning till att undvika snusning innan matchspel.