2017 varnade Cementa för att den dåvarande regeringens förslag skulle kunna innebära att bolagets cementproduktion kunde ”försvåras avsevärt/riskerar att upphöra, i närtid och på sikt”. Efter att regeringen tog det slutgiltiga beslutet i maj 2018 lade man grunden till dagens kris.

Samnytt har tidigare rapporterat om turerna med Cementa vars avslag på ansökan om fortsatt kalkutvinning i Slite på Gotland kommer leda till cementbrist och ett avstannat bostadsbyggande samt hotar stora infrastrukturprojekt som Västlänken och Förbifart Stockholm.

LÄS ÄVEN: Västlänken och Förbifart Stockholm hotas av miljödom

I oktober i år går Cementas tillstånd ut. För för fyra år sedan påbörjade företaget processen med att ansöka om förnyat täkttillstånd som var tänkt att löpa från 2021 fram till 2041. Efter en utdragen process godkändes ansökan av mark- och miljödomstolen i Nacka i januari i år. Men efter att tillståndet överklagades av bland annat staten via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län meddelade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt att den avslår Cementas begäran att få fortsätta bryta kalksten i Slite och därmed måste verksamheten läggas ned i höst.

Miljöpartiet

I ett inlägg på bloggen Cornucopia redogörs för hur regeringen Löfven och dåvarande miljöminister Åsa Romson (MP) 2018 tog ett beslut om att etablera nya och utöka Natura 2000-områdena närmast Cementa i Slite. Natura 2000-områden är inte naturreservat utan en form av löst skydd baserat på EU:s habitatdirektiv. Specifikt hänvisar regeringens provinsiella representant länsstyrelsen på Gotland till området Hejnum Kallgate i sin överklagan av Cementas tillstånd.

LÄS ÄVEN: Beslut hotar bostadsbyggande och infrastruktur – nu kallar SD Baylan till näringsutskottet

Länsstyrelsen hänvisar till ”de hydrologiska förhållandena i norra delen av Hejnum Kallgate”. Just norra delen av Natura 2000-området Hejnum Kallgate utökades av regeringen Löfven och beslutet skrevs under av dåvarande miljöminister Karolina Skog (MP).

Cementa har funnits på Gotland i över 100 år och nästa år är det 100 år sen företaget fick namnet Cementa.

Under över hundra år har det alltså inte varit något problem att driva Cementa, men vad som ändrats sedan dess är regeringens beslut om att 2018 utöka Natura 2000-området Hejnum Kallgate. Det är alltså ett aktivt regeringsbeslut av regeringen Löfven, styrt av Miljöpartiet, som ligger bakom den uppseglande cementkrisen, som riskerar slå ut hela den svenska byggsektorn, 80% av Europas järnutvinning hos LKAB och med det i princip hela den svenska verkstadsindustrin i en serie av kaskadeffekter.

[…]

Går man till sängs med Miljöpartiet så får man skörda frukterna av det samarbetet. Det fick regeringen Reinfeldt göra och åkte således ut 2014, och nu kommer hela Sverige få skörda frukterna av S regeringssamarbete med MP, när landet i princip kommer stängas ner och kanske en miljon personer blir arbetslösa i kaskadeffekterna av stoppet för cementleveranserna.