Hos Socialdemokraterna gör man nu allt för att försöka nå målet på minst 31 procent i valet. Samtidigt når man som bäst omkring 25 procent i de senaste opinionsmätningarna.

En av strategierna är att den som googlar Sverigedemokraterna eller Moderaterna får upp Socialdemokraterna som första sökträff, dock framgår det att det rör sig om just en annons.

– Det är ingenting att skämmas för, vi har alltid behövt rikta våra ändliga resurser till att prata med rätt målgrupp, säger S valgeneral John Zanchi till Aftonbladet.

Utöver partinamnen budar man även på specifika ord, exempelvis ”välfärd”, då man vill ”göra det enkelt för väljarna att hitta information om oss och bedöma de politiska skillnaderna mellan partierna”.

– Vi vill att du ska kunna hitta Socialdemokraterna på ett bra sätt om du söker på politik.

Parallellt med den digitala satsningen har man även satt som mål att möta 1,5 miljoner väljare innan valdagen, bland annat genom dörrknackning.

Enligt Zanchi är mötet öga mot öga med människor viktigast, men även att finnas på nätet där en allt större del av valkampanjerna förs.

– Vi ska stå upp för våra värderingar och förklara vår syn på samhället, inte relativisera problem men inte heller gå med på svartmålning.