I en uppmärksammad motion från totalt elva stycken socialdemokrater förespråkar man en obligatorisk förskola från två års ålder. Detta motiverar man bland annat med att det skulle öka jämställdheten och integrationen.

Motionen En öppen, obligatorisk och avgiftsfri förskola lämnades in den 5 oktober.

Vägen till ett jämlikt samhälle börjar i sandlådan. På förskolan läggs grunden för livet som komma skall. Förskolan ger barnen en viktig pedagogisk grund, sociala sammanhang och kontakt med fler vuxna vilket är nödvändigt för barns utveckling samt lärande. Barn som gått i förskolan presterar bättre i grundskolan och senare i livet och det är därför viktigt att en likvärdig tillgång till förskolan säkras genom lagstiftning.

Vidare skriver man att förslaget också handlar om att ”ta ytterligare steg mot ett mer jämställt samhälle” och att ”barnomsorg är en nyckel till att låta fler kvinnor komma ut på arbetsmarknaden och skaffa sig den ekonomiska trygghet som krävs för frigörelse”.

Det kan låta drastiskt med en förskoleplikt från två års ålder, men faktum är att en stor majoritet av barnen redan har börjat förskola innan dess. De som börjar senare är i högre grad barn till föräldrar med utländsk bakgrund eller med arbetarklassbakgrund. Det handlar med andra ord om kvinnor som står långt bort från arbetsmarknaden. Som tar ut mer av föräldraledigheten, i högre grad arbetar deltid och som därmed lever ett mindre jämställt liv.

Till sist skriver s-gruppen att ”idén om en stark välfärdsstat bygger på individens möjlighet till frigörelse från klass, kön och familjebakgrund” och att detta är en frigörelse ”som bör börja redan i förskoleåldern”.