S-politiker från Sigtuna kvitterade ut ersättningar på falska grunder vid 34 tillfällen. Nu döms han till dagsböter för grovt bedrägeri.

Ronald Chamoun, född i Beirut i Libanon, kom till Sverige 1988 enligt skattemyndighetens uppgifter. Enligt honom själv kommer han inte ihåg när han började engagera sig i Socialdemokraterna i Sigtuna, men troligen skedde det mellan 2006 och 2008.

2008 tillsattes han som nämndeman från partiet i Sollentuna tingsrätt i Stockholm. Politiskt tillsatta nämndemän har möjlighet att få ersättning för kostnader som uppstått på grund av uppdraget. Enligt stämningsansökan hävdade Chamoun att han fick anlita en konsult eller en kollega för att utföra hans arbete som näringsidkare under tiden han satt i förhandlingar i tingsrätten och begärde ersättningar för det.

LÄS ÄVEN: Kommuninvånarna jagas av S-politikern -”Hon vill få mig att vara tyst”

Totalt fick han 382 700 kronor utbetalt av tingsrätten vid sammanlagt 34 tillfällen mellan 2011 och 2016. Som underlag lämnade han in falska fakturor från konsulter, och en gång förfalskade han en signatur. Trots de höga beloppen – 25 800 kronor vid ett tillfälle – ifrågasatte ingen på tingsrätten Chamouns utlägg.

Han uppger i domstolsförhandlingen att möjligheten att tjäna extra pengar blev hans motivation till att skala upp sina uppdrag i tingsrätten. Enligt domen arbetade han de sista åren minst en gång i veckan.

Chamoun har representerat Socialdemokraterna i Sigtunas kommunfullmäktige sedan 2010. Han satt även som ersättare i styrelsen för det kommunala bostadsbolaget AB SigtunaHem. Den 21 juni 2016 tar dock alla hans uppdrag för partiet, inklusive nämndemannauppdraget, ett abrupt slut när han begär entledigande som godkänns på kommunfullmäktiges sammanträde.

Som skäl uppges att han skulle flytta från kommunen och därför inte kommer att vara valbar. Bara två dagar senare den 23 juni 2016 lämnar Sollentuna tingsrätt in en polisanmälan mot honom om grovt bedrägeri. När Samhällsnytt når Ronald Chamoun på telefon bekräftar han att han bor kvar i kommunen men förnekar samtidigt att brottsutredningen mot honom skulle vara orsaken till begäran om entledigande:

– Det är min uppfattning just nu, säger han till Samhällsnytt.

Sigtuna är en kommun som blivit hårt drabbad av korruption med kopplingar till etniska klaner, enligt Uppdrag Gransknings avslöjande ifjol. Den grupp som särskilt pekades ut i programmet var syrianer.

LÄS ÄVEN: Vem ska stoppa Söderköpingsnätverket?

Kommunens dåvarande ordförande, socialdemokratiske Ibrahim Khalifa, blev sjukskriven kort efter programmets sändning. Så småningom fick han lämna sin post. På Samhällsnytts fråga om Chamoun känner Ibrahim Khalifa eller har några släktskapsband till honom svarar han så här:

– Om jag känner honom? Han var med i samma parti som mig. Men privat? Nej. Din frågeställning verkar lite märklig. Vad är du ute efter egentligen??

Efter ett svar på min fråga.

– Jag känner honom som politiker.

Ronald Chamoun erkände alla åtalspunkter. Som motiv till brotten uppgav Chamoun att han ”hade mycket släkt från Syrien som kom till Sverige och behövde ekonomisk hjälp”.

Trots det höga beloppet som mannen lurade till sig valde tingsrätten en straffpåföljd utan frihetsberövande – närmare bestämt villkorlig dom och 120 dagsböter à 50 kronor. Anledningen till detta uppges vara att Chamoun är tidigare ostraffad – med undantag för trafikbrott. I ett liknande fall i somras dömdes före detta riksdagsledamot Anders Forsberg (SD) till fängelse i ett år – trots att han också var tidigare ostraffad och återbetalade hela beloppet.

Utredningen mot Chamoun leddes av Särskilda åklagarkammaren som handlägger brott som begås av vissa befattningshavare – däribland nämndemän. När Samhällsnytt når chefsåklagaren Kajsa Sundgren på telefon säger hon att det vore lönlöst att överklaga domen eftersom påföljden skulle stå fast även i en högre instans.

Enligt Sundgren betalade Chamoun tillbaka hela beloppet under sommaren 2017:

– Det är målsägande själv som bestämmer om den ska driva ett skadeståndsanspråk, men eftersom han betalade själv fanns det inget att driva.

I samband med att Chamoun valdes in i kommunfullmäktige 2010 blev han omskriven i den lokala tidningen som presenterade nya folkvalda för kommuninvånarna. Chamoun har då uttalat följande som ett motto i sin presentation:

Vad menade du med det?

– Det är ett motto som betyder att man kämpar på. Jag menar – vill man uppnå sina mål då…ja! De ville att alla skulle säga ett motto och jag sa ett som jag tycker om.

Domen kan laddas ner på följande länk.