Det bråk och stök som drabbat landets bibliotek under de senaste åren har man bland annat försökt bekämpa med väktare alternativt ändrat öppettiderna och i vissa fall stängt ned verksamheten helt. I Stockholm har man beslutat att sätta in en socionom på stadsbiblioteket.

Enligt en undersökning från Tidningen Vision 2020 känner sig var femte biblioteksanställd otrygg på jobbet och 40 procent anser att problemen förvärrats under de senaste åren. En fjärdedel uppger också att problemen påverkat deras hälsa negativt.

På Stockholms stadsbibliotek lanserar man nu ett pilotprojekt med inspiration från San Fransisco, där en socionom sedan flera år tillbaka arbetar med hemlösa på ett bibliotek. I Sverige är det Jenny Hector som blir landets första bibliotekssocionom. Hon har tidigare arbetat med hemlösa på socialtjänsten och kommer under ett års tid att arbeta med att minska stöket på stadsbiblioteket. Hennes uppgifter blir att kartlägga problemen, utbilda personalen och vägleda besökare som lever i social utsatthet.

LÄS ÄVEN: Kommunbibliotek satsar på ’regnbågsböcker’ för barn

Enligt Hector avspeglar sig samhällets sociala problem inne i biblioteket och att det där vistas personer som gör besökare och personal otrygga.

– Jag kommer in med en helt annan kompetens i det här projektet. Det jag gör att jag bemannar i receptionsdiskarna tillsammans med alla andra som jobbar i biblioteket för att möta det bibliotekarierna möter. Sen rör jag mig ute i biblioteket för att folk ska känna igen mig och för att bygga förtroende, säger hon till SVT Nyheter.

Ska lotsas till rätt hjälp

På många bibliotek som drabbats av ordningsstörningar har det mest handlat om ungdomsgäng, men på Stockholms stadsbibliotek sägs det främst röra sig om personer med missbruk eller psykiska problem samt hemlöshet. Men även här har personalen utrustats med personlarm och väktare har satts in. Ingen kommer att avvisas utan ska nu i stället få hjälp av Jenny Hector.

LÄS ÄVEN: Kartläggning: Bråk och stök på bibliotek och simhallar det nya normala

– Det kan vara en del av lösningen. Man har ju redan väktare på biblioteket och använder profilkläder så man ska se vilka som är personal. Men det behövs mer för att också kunna hjälpa människor, man vill ju inte bara avvisa dem utan lotsa dem till rätt hjälp.