➤ Stadsdelen huserar inte bara den minsta andelen som känner sig nöjda med jobbet, här finns även den minsta andelen som känner att arbetet också är meningsfullt.

Siffrorna kommer från länsstyrelsens senaste medborgarundersökning vilka uppmärksammas i Södermalmsnytt, där man också försöker utröna orsaken till de olyckliga invånarna i stadsdelen som kanske mest är känd för att inhysa en stor koncentration journalister.

Bland gissningarna från invånarna själva finns att Södermalm har en förhållandevis ung befolkning, att det är en fråga om klass, stadsdelens ”bohemiska ideal och sökande” samt ett Stockholmshat som man menar kan ha förvandlats till ett självhat.

Andelen på Södermalm som trivs mycket bra på sin arbetsplats ligger på 32,1 procent. Högst andel finns på Norrmalm med 55,1 procent. Snittet för hela Stockholms stad ligger på 44,6 procent.

När det gäller andelen som uppfattar sitt arbete som mycket meningsfullt ligger den på 32,8 procent på Södermalm. Även här kommer Norrmalm högst på 57,7 procent och snittet på 47 procent.