En man kom in med svåra buksmärtor och blodiga kräkningar till akuten på Östra sjukhuset i Göteborg. Bemötandet blev inte vad han väntat sig – först avfärdades symtomen som vanlig magsjuka, därefter fick han en utskällning av den undersökande sjuksköterskan för sitt illamående.

– Andas genom näsan! Jag ska på semester om några dagar och vill inte bli magsjuk, beordrades den svårt sjuke patienten barskt. Mannens hustru som följt med till sjukhuset blev vittne till utskällningen.

Det visade sig så småningom att det ingalunda var någon harmlös kräksjuka mannen drabbats av. I stället var det blindtarmsinflammation.

På grund av att mannen inte fick träffa någon läkare utan efter utskällningen blev hemskickade som ett ”lågprioriterat fall” upptäcktes inte detta förrän fyra dagar senare när mannens smärtor blivit outhärdliga och han på nytt vände sig till sjukhuset. Då var inflammationen i ett så framskridet stadium att blindtarmen spruckit och buken var fylld av var.

Händelsen som inträffade förra året anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som nu riktar kritik mot sjukhuset. Tillsynsmyndigheten skriver att mannen inte då man konstaterar att mannen inte fått det sakkunniga och omsorgsfulla omhändertagandet på Östra Sjukhusets akutmottagning som han hade rätt till.

Man skriver också att sjukhuset redan vid det första vårdtillfället borde ha kunnat konstatera att det rörde sig om en blindtarmsinflammation. Detta eftersom det togs ett blodprov och provsvaren var förenliga med det mannens tillstånd. Ivo är också kritiska till att mannen inte fick träffa någon läkare innan beslut togs om att han skulle avvisas från sjukhuset.

Per-Olof Hansson, som är chefsläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset kommenterar Ivos kritik i ett mejl till GP. Han avböjer att kommentera det enskilda fallet men skriver att han ser det som något som ”självklart är tråkigt” men samtidigt något som sker endast ”undantagsvis”