Äldre människor som bor på äldreboende har en fördubblad risk att begå självmord om de äter sömnmedicin. Det visar en ny studie som gjorts vid Göteborgs universitet.

I nio år har forskargruppen följt 280 000 svenskar över 75 år på äldreboenden. 110 personer begick självmord under den perioden. 64 av dem var män och 46 stycken kvinnor. Hälften av självmorden begicks under de avlidnas första år på äldreboende.

Studien visar att de seniorer som får sömnmedel utskrivet löper dubbelt så stor risk att avsluta sina egna liv jämfört med personer i samma ålder, och som också bor på äldreboende, som inte använder sömnmedel.

LÄS ÄVEN: Mer språkproblem på äldreboende – förstår inte personalen

”Mer kan göras”

Om en äldre person med sömnmedel tidigare haft någon typ av självskadebeteende var risken för suicid ännu högre.

– Våra resultat sporrar till förbättrad kvalitet i vården som ges på äldreboende. Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden, säger studiens ledare Margda Waern, professor i psykiatri med inriktning suicidologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Studien har publicerats i International Journal of Geriatric Psychiatry.

LÄS ÄVEN: Personal på äldreboende slår larm om lång rad missförhållanden