Sopberget i Kassmyra riskerar att bli en miljöskandal. I de brunnar som ligger under sophögarna saknas partikelfilter trots att tillståndet kräver det. Samtidigt misstänks företrädare för Think Pink, företaget som drivit anläggningen, för grovt miljöbrott.

Sopberget ligger en mil från Kagghamra, en annan soptipp som i vintras härjades av en flera månader lång brand. I den betydligt större anläggningen i Kassmyra har man haft problem sedan 2016 som inte åtgärdats av Think Pink. Där ligger allt avfall kvar sedan företaget försattes i konkurs och tre av företrädarna misstänks för grovt miljöbrott.

LÄS ÄVEN: 100 tusen ton sopor brinner i Botkyrka sedan november – ”Åker till stan för frisk luft”

Enligt SVT Nyheter har sopberget växt över den tillåtna storleken och blockerar sex brunnar där partikelfilter saknas. Kemikalier och oljespill kan därmed gå rakt ut i grundvattentäkten vilket riskerar påverka dricksvattnet i Botkyrka och Salem. Enligt tillståndet ska filtren bytas två gånger om året och trots att sopberget brett ut sig över brunnarna har några vattenprover inte tagits sedan 2019.

Faksimil SVT

Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör i Botkyrka, uppger att man inte kände till att partikelfiltren var borttagna.

– Jag tror ändå att det är liten risk att dricksvattnet påverkas då byggmaterialet i sophögarna är torrt. Samtidigt är det markägaren som har ansvaret för sopbergen om inte Think Pink kan göra rätt för sig nu när bolaget har gått i konkurs.

Nationellt forensiskt center, NFC, har tagit vattenprover men vill inte delge analyssvaren då det råder förundersökningssekretess i samband med brottsutredningen mot Think Pink.