I en enkät som Region Stockholm genomfört framkommer att de värst drabbade äldreboendena har haft vissa saker gemensamt. Bland dessa finns anställda som haft svårt att följa grundläggande hygienrutiner vilket i sin tur ska bero på bristande kunskaper, förståelse och språksvårigheter.

Enkäten genomfördes kring påskhelgen och besvarades av verksamhetsansvariga vid 227 boenden varav 123 drabbats av insjuknade i covid-19. Själva tror man att smittan främst förts in av boende som varit i slutenvård, av närstående som varit på besök innan restriktioner infördes, av korttidsboende som också har hemtjänst, av nyinflyttade samt av symtomfri personal.

– Smittan kommer nog inte bara från ett håll och vi gör nu djupintervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar i teamen på äldreboendena, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, till Dagens Samhälle.

Vid vart fjärde boende uppges att man inte kunnat isolera smittade, bland annat beroende på att demenssjuka ofta går omkring i allmänna utrymmen och att man inte får låsa in dessa. Man pekar även på att många äldre har svårt att minnas och förstå instruktioner.

LÄS ÄVEN: Svenske smittskyddsexperten: Covid-19 på äldreboenden invandrarnas fel

Ytterligare faktorer som pekas ut är låg bemanning och hög frånvaro. Sedan mitten av mars har boenden med smitta haft fler timanställda och personal från bemanningsföretag. På dessa boenden har det också oftare förekommit att personal med symptom arbetat ändå.

Vidare uppger ansvariga vid boendena med mest smitta att anställda har svårt att följa basala hygienrutiner beroende på bristande kunskaper och förståelse samt språksvårigheter.

En outbildad och ovan personal som saknar skyddsutrustning har också spelat in.