Sveriges Radio, som är klassat som skyddsobjekt och ingår i totalförsvaret, har avslöjats med att åsidosätta grundläggande rutiner för vilka utlänningar man anställer och anlitar som konsulter. Men nu försöker SR tysta kritiken genom att hota de granskande journalisterna med polisanmälan. Man vägrar också svara på frågor.

Det är Dagens Nyheter som i ett antal artiklar avslöjat de omfattande bristerna i statsradions säkerhetsrutiner som innebär fara för rikets säkerhet. Detta då SR:s anläggningar är klassade som militära skyddsobjekt.

DN har kunnat visa att den statskontrollerade och tvångsfinansierade mediejätten satt sin interna mångfaldspolicy över de krav man har på sig som en del av totalförsvaret att säkerhetspröva anställda och konsulter som är utlänningar och saknar svenskt medborgarskap.

Bland annat har statsradion anlitat utländska tekniker att arbeta med företagets tekniska utrustning, vilket exponerat den för såväl sabotage som spioneri. I över ett år fick dessa personer arbeta i byggnaderna utan att någon bakgrundskontroll gjordes.

En annan utländsk extern konsult fick utan säkerhetsprövning i uppdrag att bygga om SR:s ”skyddade produktionsplats”. Även där handlar det om årslångt tillträde till känsliga system.

Svarar med att tiga och hota

Sveriges Radios ledning har markerat att man är mer besvärad över att de allvarliga säkerhetsbristerna avslöjats än att de existerar. Bolagets VD sedan 2012. Cilla Benkö, vägrar kategoriskt att svara på alla frågor från media.

Hon hänvisar i stället till säkerhetschefen Anna Svedberg som dock tillträdde först i år och inte har funnits med då säkerheten allvarligt försummades. Men inte heller Svedberg är pigg på att svara på frågor.

I mejl och på SR:s blogg slår hon i stället ifrån sig kritiken och avvisar att statsradions slarv med att säkerhetspröva utländsk arbetskraft inte inneburit några risker eftersom de arbetsuppgifter dessa haft enligt henne inte varit säkerhetskänsliga. I stället kontrar Svedberg med att hon överväger att polisanmäla DN:s journalister som gjort granskningen till Säpo.

Kritiseras av tryckfrihetsexpert

Detta är något som tryckfrihetsexperten Nils Funcke i en kommentar säger att han betraktar som ett allvarligt sätt att försöka skrämma granskande journalister till tystnad.

– Det framstår som ett förtäckt hot. Först slår man fast att uppgifterna inte är säkerhetskänsliga, därefter skriver man att det kan bli aktuellt att anmäla detta till Säkerhetspolisen. SR verkar inte veta vilken fot de ska stå på. Det här tyder väl på att frågan är känslig för dem.

Funcke är också kritisk till att SR som stor medieaktör som i sin egen journalistik kräver svar av andra inte föregår med gott exempel och svarar på mediers frågor.

– Det är inte så publicister ska uppträda. Det hör till publicistens roll att kräva ansvar av andra, men också vara beredd att svara på andra mediers frågor. Det är en oskriven regel. Kräver man öppenhet av andra får man vara beredd att svara på frågor.

Kan ha gjort sig skyldig till grundlagsbrott

SR begår dessutom vad som eventuellt kan vara ett grundlagsbrott genom att i strid med Tryckfrihetsförordningen kräva att DN-journalisterna avslöjar sina källor och överlämnar det material de fått tillgång till som påvisar statsradions allvarliga försummelse med säkerheten.

Säkerhetschefen vänder i mejlet på steken och menar att det i stället för SR är DN som genom sin granskning äventyrar rikets säkerhet. Hon hotar även med en anmälan till Länsstyrelsen.