När nyheten om att Kungliga Myntkabinettet bytt namn och samtidigt fått en ny logo blev reaktionerna allt annat än positiva. Nu kräver många att man tar tillbaka det gamla namnet och överger den nya logotypen.

Kungliga Myntkabinettet har en nästan 500 år gammal historia med en stor samling på omkring 650 000 föremål. Nyligen flyttade man och kommer att dela byggnad med Historiska museet. I samband med detta antogs ett nytt namn och man anlitade en designbyrå för att ta fram en ny logo.

Det kompletta nya namnet blir Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet.

– Ekonomiska museet blir en plats för ekonomiskt lärande där historien, samtiden och framtiden finns med. Grunden är fortfarande Kungliga myntkabinettets fantastiska samlingar, men nu breddar vi vår verksamhet. Med vår nya inriktning hoppas vi väcka nyfikenhet och locka fler besökare, säger museets chef Cecilia von Heijne.

Breddningen kommer bland annat att göras genom utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter som kan handla om privatekonomi, konsumtion och sparande, om entreprenörskap, ekonomisk historia eller aktuella samhällsekonomiska frågor.

”Loggan är som den är…” konstaterar nyhetstidningen Svensk Historia. Den nya logotypen har tagits fram av varumärkes- och designbyrån Bold och imponerade inte då den avtäcktes.