I en rad delstater finns misstankar om fusk, manipulation och fel i hur rösträkningen genomförts. Den sittande Trump-administrationen har med anledning av det lämnat in flera stämningsansökningar. I andra stater vill man stoppa rösträkningen och har begärt omräkning. Trump säger sig vara övertygad om att stå som vinnare i valet om allt går rätt till.

I flera delstater är det mycket jämnt mellan de två kandidaterna och därför särskilt viktigt att rösträkningen går rätt till, i synnerhet som dessa stater kan avgöra hela presidentvalet.

Michigan

Här har Trump-administrationen lämnat in en stämningsansökan i Michigan. Man vill att domstolen beordrar paus i rösträkningen. Det främsta skälet är att det uppges saknas republikanska valinspektörer på plats där distansröster räknas, vilket ökar risken för fusk till Bidens favör. Alla sådana valsedlar som hittills räknats utan överinseende av en sådan inspektör begär man ska räknas om.

På torsdagen meddelande den delstatsdomare, Cynthia Stephens, som fick ärendet på sitt bort avslag. Motiveringen är att stämningen lämnats in i ett sent skede av rösträkningen. Det är oklart om beslutet kan ändras i ett överklagande.

Pennsylvania

Här lämade Trump-adminstrationen in en stämningsansökan mot valarbetare i distriktet Montgomery. Anklagelsen gäller att väljare som haft ogiltiga valsedlar fått möjlighet att rösta en andra gång.

Domaren i målet, Timothy Savage, har enligt uppgift ännu inte fattat något beslut men samtidigt ifrågasatt stämningen med hänvisning till att valet ur demokratisk synpunkt inte bör anses ha skadats av att väljare som gjort fel får en chans att göra rätt.

I en parallell stämningsansökan har man samtidigt begärt att rösträkningen pauseras på grund av att republikanska valinspektörer saknats. På torsdagen avgjordes det ärendet till Trump-administrationens nackdel. Det blir ingen paus i räkningen och ingen omräkning av röster som räknats utan en sådan inspektör på plats. Däremot garanteras att republikanska observatörer kan närvara under räkningen av de röster som återstår.

I ett tredje ärende som redan avgjorts i alla instanser på delstatsnivå har det godkänts att poströster som skickats in för sent och inte kommit fram på valdagen ändå ska räknas om de kommit fram senast fredagen den 11/6.

Det anser många, inklusive flera domare som inte varit involverade i beslutet, vara i strid med konstitutionen. Ärendet kan nu hamna i USA:s högsta domstol, The Supreme Court. Pennsylvania har lovat att hålla isär de röster som kommit in efter valdagen från de som kommit in i rätt tid. Huruvida det på ett betryggande sätt övervakas att så sker är oklart.

Georgia

Även här har Trump-administrationen lämnat in en stämningsansökan om brott mot konstitutionen eftersom man tagit emot för sent inkomna valsedlar och dessutom blandat dem med de giltiga som inkommit i rätt tid. Det gäller distriktet Chatham. Kravet till domaren är att denne beslutar att de som man menar ogiltiga valsedlarna sorteras ut från de giltiga och inte räknas.

Även denna stämning har gått Trump-administrationen emot. Domare James Bass avslog begäran, helt utan motivering. Det spekuleras i att skäl kan vara att valarbetare hävdat de röster det handlar om kom in i rättan tid och inte för sent som har hävdats.

Nevada

Här har ingen formell stämningsansökan ännu lämnats in. Däremot har Trump-administrationen begärt att rösträkningen stoppas, detta efter indikationer om att väljare kunnat lura systemet och rösta flera gånger, både via posten och sedan också på plats i lokal.

Wisconsin

Här har Trump-administrationen aviserat att man kommer att begära omräkning för hela delstaten. Det är inget som en domare eller någon beslutsfattare på delstatsnivå kan motsätta sig om marginalen mellan de två kandidaterna är mindre än en procentenhet. Däremot kan en formell begäran och en omräkning inte göras förrän allt är färdigräknat och klart i samtliga delstater, något som väntas dröja minst ett par veckor.