I rapporten föreslås kilometerskatten vara högre för körning i storstäder och bara gälla elbilar och laddhybrider under en övergångsperiod då bensin- och dieselbilar successivt ska fasas ut och drivmedlet till dessa redan är hårt beskattat. Övervakningen via GPS väcker frågor om integritetsintrång.

Forskningen som finansieras av statliga Energimyndigheten har utförts av IVL Svenska miljöinstitutet. Anledningen till att man i en rapport nu förordar en kilometerskatt ska vara att skatteintäkterna som staten i dagsläget får i form av höga skatter på bensin och diesel kommer att minska allteftersom allt fler går över till elfordon. För att kompensera för detta bortfall måste man enligt rapportförfattarna nu hitta andra sätt att beskatta bilkörandet på.

För att få in kilometerskatten ska bilisterna punktbevakas via GPS och datan ska lagras hos myndigheterna.

LÄS ÄVEN: Expressen uppmanar till total övervakning av bilister – kilometerskatt ska kontrolleras med GPS

– Det är kanske den viktigaste frågan, och den berörs inte tillräckligt mycket, för den är för svår. Integritetsfrågan kommer att bli oerhört viktig och svårlöst, säger Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor på Svenskt Näringsliv, till fPlus.

Enligt Anders Roth, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet och en av rapportförfattarna, finns redan system för att registrera skatteuttaget anonymt och man hoppas att tekniken kommer att lösa frågan framöver.

”Inte ett beställningsjobb”

Även om forskningen finansierats av en statlig myndighet försäkrar Roth att IVL Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut. Man hoppas på att rapporten ”kan inspirera till diskussion och debatt”.

Han understryker även att ”forskningen är helt oberoende och det är inte resultatet av ett beställningsjobb”.