Trots att det inte är en erkänd medicinsk diagnos får Elöverkänsligas riksförbund varje år nästan två miljoner kronor av staten. Nu vill både Socialstyrelsen och flera riksdagspartier se över bidragen.

Efter ett regeringsbeslut 1995 räknas bland annat påstådd elöverkänslighet som ett funktionshinder. Sedan 2000 har Socialstyrelsen betalat ut sammanlagt 33 miljoner kronor till Elöverkänsligas riksförbund.

Som reglerna är utformade i dag kan handikapporganisationer få statsbidrag trots att det saknas vetenskapliga belägg, rapporterar Läkartidningen.

På uppdrag av regeringskansliet såg Socialstyrelsen 2016 över utformningen av bidragen, men varken några förslag eller ändringar har gjorts i hur systemet regleras.

Översyn på gång

Nu säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen, att man vill göra en översyn av förordningen.

Enligt en kartläggning av statsradion är även en majoritet av riksdagspartierna för en sådan översyn och på regeringskansliet uppger man att ”förslaget förbereds”.