I en artikel menar SvD och faktagranskningstjänsten Faktiskt.se att det inte går att jämföra nästan gratis tandvård till illegala migranter med den dyra tandvård som erbjuds svenska pensionärer. SvD:s reporter Per Kudo slår fast att Samhällsnytts artikel är missvisande. Vår granskning visar dock att de påståenden som görs i Kudos artikel är vilseledande. En av hans experter ger felaktig information som inte verkar ha kontrollerats. Samtidigt vill varken Per Kudo eller Faktiskt.se svara på frågor om sin publicering.

Mestadels fel – domen från den statsfinansierade faktagranskningstjänsten Faktiskt.se över Samhällsnytts artikel blev hård. Artikeln handlade om en undersökning som visar att drygt 150 tusen pensionärer i Sverige avstår tandvård av ekonomiska skäl. För att ge mer kontext och perspektiv till nyheten nämndes även att asylsökande och illegala invandrare får tandvård för endast 50 kronor.

Det är denna uppgift som blev föremål för SvD:s granskning. I en artikel publicerad på SvD i söndags under vinjetten Faktiskt.se gör journalisten Per Kudo anspråk på att gå till botten med tandvård för asylsökande och illegala.

Som utgångspunkt fokuserar Kudo på en egen tolkning av Samhällsnytts text – vilket passar bra för att senare förklara påståendet falskt. Han hävdar nämligen att Samhällsnytt menade att det är samma typer av tandvård som pensionärer tvingas betala dyrt för men migranter får för högst 50 kronor. Vidare menar han att det inte stämmer därför att migranterna endast har rätt till ”vård som inte kan anstå” – ett begrepp som han tolkar snävt som endast akut tandvård och dylikt. Därför går det enligt Kudo inte att jämföra tandvård till pensionärer och till migranter.

Resonemanget innehåller ett dubbelt fel: dels påstod Samhällsnytt aldrig att det är tandvård i samma omfattning som menas både för pensionärer och för migranter, dels saknas det en tydlig definition av begreppet ”inte kan anstå”. Detta har pekats ut som ett problem av flera myndigheter – däribland i Statskontorets rapport om vård till papperslösa för 2016.

I rapporten står det bland annat att läsa att tandvård som inte kan anstå kan erbjudas till illegala ”i ett tidigt skede när detta kan motverka att ett mer allvarligt sjukdomstillstånd utvecklas och behov av mer omfattande behandling uppstår”. Eftersom i princip varje sjukdomstillstånd tenderar att utvecklas till någonting mer allvarligt om det inte behandlas i tid kan begreppet omfatta i princip all tandvård. I slutändan är det upp till varje enskild tandläkare att bedöma omfattningen av tandvård som inte kan anstå.

Eftersom begreppet är så luddigt och svårdefinierat vänder sig Per Kudo till praktiserande tandläkaren Mohammed Abdallatif för ett expertuttalande. Abdallatif  som av okänd anledning omnämns som Latif i artikeln är en relativt nyanländ tandläkare med ursprung i Gaza, som samtidigt engagerar sig som volontär i organisationen Läkare i världen. Adballatif fick sin svenska tandläkarlegitimation 2014, enligt Socialstyrelsen register. I artikeln sågar han vår rapportering genom att säga följande:

– Det handlar om tandvård som inte kan anstå. Man betalar inte 50 kronor för att göra en krona. De här grupperna är bara välkomna om de har så ont att de inte kan leva med besvären eller om besvären kan leda till allvarliga komplikationer i framtiden.

Samhällsnytt har granskat påståendet och kommit fram till att det inte stämmer: i vissa fall kostar det just 50 kronor för att göra en krona för asylsökande och illegala. Åtminstone om man ska tro Socialstyrelsens rapport ”Vård för papperslösa”. I bilaga 3 till rapporten citeras flera landsting som tagit fram metodisk hjälp till tandläkarna för att avgöra vad som ingår i ”tandvård som inte kan anstå”.  I Västra Götalandregionens information till tandläkare radas det upp en omfattande lista med tandvårdsåtgärder som ska kosta 50 kronor för migranter. I den ingår förutom rotfyllning, ”sekundära kariesangrepp” och ”temporär protetisk ersättning” även följande:

”Fastsättning av lossnad krona, lagning av avtagbar protes samt ersättning av sådan protes som gått förlorad eller skadats så att den inte kan lagas, bör även ingå i ersättningsberättigad vård under förutsättning att protesen  kan anses absolut nödvändig från estetisk och funktionell synpunkt för den vårdsökande.”

Vad som kan anses som ”absolut nödvändig från estetisk och funktionell synpunkt” är en tolkningsfråga. Det väsentliga är att regionen ersätter sådana insatser till tandläkarna utan att utreda deras bedömningar. Av den anledningen finns det knappast några incitament för tandläkarna att vara restriktiva – om de får kostnadsersättning från skattebetalarna. För konsumenten kommer dock åtgärden kosta samma 50 kronor per besök.

Samhällsnytt har sökt Mohammed Abdallatif för kommentar.

Mats Dagerlind, ansvarig utgivare för Samhällsnytt, kommenterar SvD:s artikel:

– Begreppet ”vård som inte kan anstå” är väldigt otydligt och lämnar alldeles för mycket utrymme för tolkning. Det visade sig att det kan omfatta i princip vad som helst, alla former av tandvård förutom kanske förebyggande åtgärder. Just av denna anledning har vi inte tagit det med det i vår artikel, som dessutom hade huvudfokus på ett annat ämne – nämligen på de fattiga pensionärernas situation. Jag har svårt att tänka mig att de avstår från tandblekning på grund av ekonomiska skäl. Det är snarare så att de behöver tandvård för att kunna tugga – och ja, det är också vård som inte kan anstå.

– Det som jag ser som problematiskt här är att en statsfinansierad mediekartell väljer en egen tolkning som de sedan stämplar som missvisande, trots att de i samma artikel ger oss rätt på nästan alla punkter. Det jag saknar är granskningar av exempelvis falska nyheter i public service – som det finns en del av.

LÄS ÄVEN: SVT:s syriske ”läkare” har struntat i kunskapsprovet i snart två års tid

Faktiskt.se är ett samarbete mellan SVT, SR, SvD, DN och KIT, som är delvis finansierad av staten genom myndigheten Vinnova.  Redan när samarbetet annonserades i slutet av förra året restes farhågor om att projektets egentliga syfte är att motarbeta alternativmedier – farhågor som nu verkar besannas.

Samhällsnytt har under två dagar sökt journalisten bakom artikeln Per Kudo för att ställa frågor om hans granskning. I två dagar knäppte han bort telefonsamtal, ignorerade våra förfrågningar på mejl och i sociala medier. Inte heller faktagranskningstjänsten Faktiskt.se verkar ha några självklara kontaktvägar – trots det statliga bidraget.

Genom Facebook-chatt meddelade slutligen en redaktör för hemsidan att den som kan svara på frågor om artikeln är Per Kudo själv. Samma person uppgav att Kudo är ”kompledig efter att ha jobbat helg”. Detta verkar dock inte stämma då Per Kudo ska ha varit på jobbet enligt SvD:s växeltelefonister.

I sin presentation på SvD:s hemsida skriver Kudo bland annat att han hoppas kunna bidra med journalistik som ”förklarar och fördjupar”.

Källa: Prislista av Folktandvården i Stockholms län