Färska siffror från SCB visar att den massdöden i corona i Sverige har gjort ett avtryck i svenskarnas medellivslängd. för kvinnor har den sjunkit med ett halvår och för män med dubbelt så mycket. Men nu vänds detta till något positivt av statsradion och Pensionsmyndigheten – det innebär att de som överlever pandemin kommer att få mer i pension.

De som går i pension de närmaste fem åren kommer tack vare de höga dödstalen, som nu tangerar 13 000 – att få runt 60 kronor mer i månaden. Det basunerar Erland Ekheden, chefaktuarie på Pensionsmyndigheten, ut som en glad nyhet i Sveriges Radio i ett inslag med rubriken ”Covid-19 sänker livslängden och höjer pensionen”.

Statsradion ger sig sedan in på en sifferexercis där man förklarar hur Pensionsmyndighetens modell för beräkningar av pensioner grundar sig på delningstal och hur dessa nu påverkas så att det blir mer i plånboken för de äldre som inte dött i corona.

Trend med ständigt ökad livslängd bruten

Man beskriver det som att en negativ trend med lägre pensioner till följd av ständigt ökande livslängd nu har brutits, tack vare pandemin. Ekheden bekräftar och förklarar att det beror på att den som pensionerar sig 2021 får sin pension uppdelad på färre förväntade levnadsår genom att massdödens år 2020 drar ned medellivslängden.

– Ja, man tittar på ett genomsnitt av de fem föregående åren. Då kommer det att bli de åren där 2020 ingår, så det blir från 2021 då.

Statistiska Centralbyrån (SCB) offentliggör egentligen inte de nya siffrorna förrän senare men Örjan Hemström, som är demograf på myndigheten, vill redan nu berätta den trevliga nyheten för landets överlevande pensionärer som grundar sig på att den det värsta-scenario för pandemioffer som presenterades i november nu ser ut att bli verklighet.

Ökat gap mellan män och kvinnor

Att medellivslängden påverkas olika för män och kvinnor innebär också att det gap i livslängd som länge funnits mellan män och kvinnor ökar ytterligare. Den blir nu närmare fyra år när kvinnors medellivslängd minskar till 84,1 år och mäns till 80,4 år.

Statsradion meddelar att även de som har premiepension är vinnare på det galopperande antalet dödsfall i corona och den därmed sänkta medellivslängden. Det beror på att den så kallade arvsvinst som de döda pensionärerna skulle ha fått i utdelning nu i stället delas ut till övriga pensionärer. Den effekten blir dock inte lika stor som den för den vanliga pensionen, berättar Ekheden på Pensionsmyndigheten.

– Vi har sett att det blivit lite högre arvsvinster än föregående år.