Det var i söndags som statstelevisionen gick till brett angrepp mot ett löst sammansatt nätverk av 5G-motståndare i Sverige. I flera artiklar kopplas motståndet ihop med Rysslands påstådda försök att splittra det svenska samhället. Det som dock inte framkommer i SVTs rapportering är tydliga intressekonflikter hos den expert som statstelevisionen intervjuat. Det framgår inte heller att reportern bakom serien har starka kopplingar till mobilindustrin.

Statstelevisionen har avsatt en hel timme av bästa primetime i Vetenskapens värld i måndags samt inte mindre än fem artiklar för att underminera motståndet mot utrullningen av 5G i Sverige. Motståndarna är ett löst sammansatt nätverk som består till den största delen av medborgare oroade över framfarten av 5G samt av vilka konsekvenser det kan ha för människors hälsa. En del av motståndarna, bland annat Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen, menar att svensk industri, inte minst Eriksson, har stora intressen i att bygga ut 5G.

Därför finns det en politisk konsensus att låta svenska medborgare bli försökskaniner – trots att i flera städer i Europa har teknologin förbjudits samtidigt som det saknas bevis på att den är ofarlig för hälsan. Tvärtom menar en rad forskare att teknologin kommer att leda bland annat att fler kan insjukna i cancer.

LÄS MER: 5G-nätet stoppas i Bryssel av hälsoskäl – ”är inte försöksdjur”

Förra lördagen samlades flera kritiska forskare till ett seminarium som Samhällsnytt besökte. En av de inbjudna forskarna berättade då i en intervju till Samhällsnytt om varför vissa mikrovågsfrekvenser har en påverkan på levande celler:

– Det finns flera olika ämnen och komponenter i celler som är i dynamisk jämvikt och som oscillerar. Det finns spektrum av resonansfrekvenser som DNA eller dessa proteiner oscillerar i. När sedan mikrovågsfrekvenserna, som vi använder till mobiltelefoni- kommunikation, är desamma som frekvensen på komponenterna i cellerna, då uppstår biologiska effekter.

Strålskyddsstiftelsen hjälpte till med marknadsföringen av seminariet. Dagen efter det publicerar SVT en artikel med rubriken ”Forskarupprop blev del i rysk anti-5G-kampanj” där statsjournalisten Linus Brohult hävdar att ryska propagandakanalen RT tidigare i år ”inledde en kampanj mot 5G”. I samma artikel kopplas svenska Strålskyddsstiftelsen till denna kampanj genom att stiftelsen ”länkar till Russia Today på sin Facebook-sida”.

När vi når Mona Nilsson, talespersonen för stiftelsen, förklarar hon att organisationen delade ett reportage från RT vid ett tillfälle för ett år sedan:

– Det är löjligt förstås. Vi delar ofta nyheter från internationella medier om frågor som gäller hälsorisker med strålning.

Strålskyddsstiftelsen har funnits sedan 2012 – alltså långt innan den påstådda kampanjen lanserades av Russia Today i år – men inte heller detta finns med i reportaget.

När Samhällsnytt tittar närmare på statsjournalisten Linus Brohult bakom reportaget visar det sig att han har starka band till mobilindustrin som han skulle granska i sina reportage. Under sex år mellan 2005 och 2011 arbetade han som chefredaktör för landets största branschtidning Mobil:

Enligt Strålskyddsstiftelsen finns det även tydliga intressekonflikter hos den expert som SVT använt för att övertyga tittarna om att 5G är ofarligt. Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, som i intervjun till statstelevisionen hävdar att det inte finns någon fara med 5G, är i själva verket involverad i ett forskningsprojekt som finansieras av 5G-intressenter som Eriksson och Telia.

LÄS MER: Konferens tog upp frågan om riskerna med mobilstrålning

I samma intervju hävdar Maria Feychting att ”det viktiga är bara att exponeringsnivåerna håller sig under gränsvärdena”.

– Referensvärdena är dessutom satta med väldigt stor säkerhetsmarginal, säger hon i intervjun.

Gränsvärdena i Sverige har dock kritiserats under flera år som alldeles för generösa för mobilindustrin. Enligt Strålskyddsstiftelsen var det Feychting själv som var med om att bestämma om dessa gränsvärden.

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen menar att SVTs bevakning av frågan är ”löjeväckande och djupt oseriös”.

– Ett riktigt lågvattenmärke från Ovetenskapsredaktionen som gravt vinklat artikeln i övrigt och inte objektivt och opartiskt redovisat forskningsläget, utan ensidigt till förmån för de stora intressenterna bakom 5G (Ericsson Telia mm).

När Samhällsnytt ringer statsjournalisten Linus Brohult för att ställa frågor om varför dessa intressekonflikter inte redovisats i hans rapportering, reagerar han med irritation:

– Du får redovisa vad du vill i din artikel!

När vi börjar ställa frågan om hans egna kopplingar till mobilindustrin slänger han på luren.