En moské uppges tvingas bort när Stockholms stad ska riva en fastighet och bygga bostäder. Nu uttrycker en moskérepresentant hot mot ledande politiker: ”förstår de vad vår närvaro betyder för säkerheten i Husby?”.

Fallet gäller detaljplanen för fastigheten vid Edvard Griegsgången 7 i det invandrartäta och enligt polisen ’särskilt utsatta området’ Husby nordväst om Stockholm. Området uppmärksammades stort våren 2013 när upplopp rasade i fem nätter där minst 100 fordon stacks i brand och poliser attackerades.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Nya upplopp i Husby – vakter flyr från ”ghettosoldiers”

Fastigheten ägs av det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder som Stockholms stad driver. Deras nya plan för området är att bygga bostäder, rapporterar lokaltidningen Nyhetsbyrån Järva.

I fastigheten har ’Husby Islamiska Kultur Center’ huserat i en 400 kvadratmeter stor lokal under de senaste sju åren där bland annat den islamistiske bostadsministern Mehmet Kaplan som uteslöts ur Miljöpartiet varit engagerad som mötesordförande vid flera tillfällen.


Husby moské. Foto: Faksimil Facebook

Församlingen vill serveras nya lokaler

Omar Sayed är kassör i moskén som i intervjun med lokaltidningen ger uttryck för en missunnsamhet eftersom grannen Kulturskolan redan har tilldelats nya lokaler i närområdet, vilket är något de själva inte har erbjudits.

Han lägger sedan över ansvaret för var de ska ta vägen med sin verksamhet på Stockholms stad och argumenterar för att de är en ”mångkulturell moské” med imamer från Egypten, Eritrea, irakiska Kurdistan, Jordanien, Marocko och Somalia som talar både arabiska och svenska vilka uppges hjälpta till med bland annat läxläsning för barn.


Husby moské. Foto: Faksimil Facebook

Moskén: ”Förstår de vad vår närvaro betyder för säkerheten i Husby?”

Sayed berättar att moskén fungerar som ett ”inofficiellt medborgarkontor” där de ser sig som ”länken till det svenska samhället” för medlemmarna. Några exempel på dessa länkande moment uppger Sayed är bland annat att hjälpa medlemmarna i kontakten med myndigheter som Migrationsverket och Försäkringskassan.

Han avslutar sedan med att tydliggöra att moskén bidrog till att återställa lugnet under upploppen i Husby och antyder att situationen i området förvärras om staden inte ordnar fram nya lokaler.

– Politikerna pratar mycket om säkerhet, men förstår de vad vår närvaro betyder för säkerheten i Husby, frågar sig Sayed.

Enligt stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad väntas ett beslut om den nya detaljplanen att tas i december nästa år.


Husby moské. Foto: Faksimil Facebook

Tidning orolig: ”Vart ska de ta vägen?”

Nyhetsbyrån Järva som uppmärksammar att moskéns närvaro i området svävar i ovisshet har även kontaktat ledande politiker i Svenska Bostäders styrelse för att sätta press på dem rörande framtiden.

De vill veta var moskén ska ta vägen och få svar på hur politikerna ser på moskéns roll i trygghetsarbetet, men ännu har ingen politiker svarat.

”Horungar”

I sociala medier engagerar sig flera konton för att skapa opinion mot planen att ”stänga ner musken i Husby”. En person reagerar på uppgiften med att kalla beslutsfattarna för ”horungar”.


LÄS ÄVEN: Forskare: ”Inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer”