➤ Bakom beslutet står det rödgrönrosa styret i Stockholms stadshus.

På torsdagen beslutade trafiknämnden i Stockholms stad att förbjuda vad man menar är ”sexistisk” och ”rasistisk” utomhusreklam i staden.

Riktlinjerna blir desamma som Reklamombudsmannens avseende den sexistiska reklamen men med tillägget även rasistisk sådan.

– Vi har ansvar ett antal utomhusytor som vi upplåter till reklam och ser också ett ansvar i att stadens invånare inte utsätts för reklambudskap de upplever som kränkande eller stötande. Vi har valt att inkludera branschens riktlinjer i avtalen med reklambolagen, dock med ett tillägg gällande rasistiska reklambudskap. Som politiker känner jag att vi har ett extra ansvar för att invånarna ska känna sig trygga och inte utsätts för kränkande beteenden eller information. I synnerhet i ljuset av den debatt som varit de senaste veckorna, i samband med #metoo, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Resumé.

Vad som anses bryta mot reglerna avgörs sedan av trafikkontoret och när det väl är gjort ska reklamen ifråga tas ned inom 24 timmar. Eventuella påföljder är i dagsläget oklart.

– Sverige är nog det land som har minst könsdiskriminerande reklam i världen. Det räcker med att besöka våra grannländer för att se betydligt mer. Det är farligt att åka omkring och fäktas med sådan här kortsiktig populism. Ytterst handlar det om yttrandefriheten, sa Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson i en intervju med DN tidigare i år.