➤ GÖTEBORG Nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsens, NMR, manifestation i Göteborg på lördagen kantades av oroligheter. Några NMR:are greps men det mesta våldet stod svenska ut utländska vänsterextremister för.

Tusentals antidemokrater hade samlats i Göteborg för att protestera mot yttrande-, åsikts- och mötesfriheten. Bland dessa fanns också flera hundra våldsbejakande vänsteraktivister, som sökte konfrontation med såväl NMR som med polisen.


Video: Fria Tider

NMR lyckades till följd av oroligheterna inte genomföra hela sin manifestation. När de försökte ta en annan väg än den tillståndsgivna uppstod visst tumult, varvid NMR:s ledare Simon Lindberg greps.

Aggressiva motdemonstranter försökte ta sig närmare NMR i syfte att attackera dem men pressades tillbaka av kravallpolis. Man övergick då i stället till att attackera polisen med stenar, flaskor, knallskott och bengaler. Flera av stenkastarna hade utrustat sig med slungor för att få verklig kraft i projektilerna.

En polis blev sparkad i ansiktet av en hitrest motdemonstrant, troligen tillhörande det internationella autonoma våldsbejakande vänsternätverket ARNA. Inför NMR:s manifestation hade ARNA mobiliserat bussning av tusentals våldsverkare från utlandet till Göteborg.

Gränspolisen hade mycket att göra med att visitera hitresta motdemonstranter. Även ett mindre antal utländska sympatisörer till NMR hade sökt sig till Göteborg på lördagen.

Sammanlagt ska mellan 20 och 30 våldsbejakande vänsterextremister har gripits och ungefär lika många omhändertagits och förts från platsen. Förutom NMR-ledaren Simon Lindberg ska en handfull ytterligare NMR-medlemmar ha gripits eller omhändertagits.

Manifestationen var formellt över klockan 15. NMR krävde dock att deras ledare Simon Lindberg skulle släppas för att lämna platsen. De var också missnöjda med att de inte kunde genomföra manifestationen som planerat och som de fått tillstånd för. Vid 18-tiden gav man dock upp sitt krav och började bryta upp från platsen.

Även många vänsteraktivister dröjde sig kvar och det befaras att grupper av dessa under kvällen kommer att söka konfrontation med kvarvarande NMR-medlemmar och deras sympatisörer.

En från Finland hitrest besökare på Bokmässan, Kai Latvalehto, intervjuades av media och uttryckte förskräckelse över hur mycket mer aggressiv den autonoma vänstern är i Sverige jämfört med i Finland. Även i Finland finns en klick nationalsocialister som manifesterar, berättade Kai, men motdemonstrationerna är inte alls av samma våldsamma slag.