En tydlig majoritet av det svenska folket vill att Sverige genom att lägga in ett veto stoppar en höjning av EU-avgiften. Det visar en färsk undersökning som Sifo gjort.

Efter Storbritanniens utträde ur EU har man i Bryssel inte velat rätta mun efter matsäcken och minska budgeten i paritet med att ett av de stora länderna försvinner. I stället vill man höja EU-avgiften för övriga medlemsländer för att hålla budgeten uppe på ungefär samma nivå som tidigare.

Den svenska regeringen och de flesta oppositionspartier – utom Liberalerna – säger bestämt nej till en höjning av den svenska EU-avgiften. Sverige är redan en av EU:s största nettobetalare per capita till Bryssel. Med föreslagen slopad rabatt och höjning kan den svenska EU-avgiften komma att öka med ytterligare ca 15 miljarder kronor. Det utgör en höjning på 35 procent.

LÄS MER: Chocknota från EU: Sveriges medlemsavgift kan höjas med 16 miljarder

Denna politiska åsiktsdeklaration från svenska politiker är dock inte detsamma som att säga nej till ett skarpt förslag om höjd EU-avgift. Sverige kan välja att vika ned sig när ett sådant förslag läggs. Mycket talar också för att Sverige kommer att agera på det viset – det anses kontroversiellt att sätta käppar i hjulet för Bryssel genom att använda sig av vetorätten.

Det svenska folkets åsikt är emellertid tydlig. Enligt Sifo är det bara 14 procent som tycker att Sverige ska acceptera en kraftig avgiftshöjning. 59 procent menar att Sverige måste stoppa en avgiftshöjning genom att utnyttja vetorätten om så krävs. Många tillfrågade, 27 procent, är dock osäkra på hur de ska svara och den troligaste orsaken till detta uppges vara okunskap om hur saker och ting fungerar i EU.

Det finns också tydliga skillnader i åsikt beroende på vilket parti man röstar på. Bland Sverigedemokraternas väljare är det bara 7 procent som kan tänka sig acceptera en kraftigt höjd svensk EU-avgift. Bland Liberalernas väljare är det hela 26 procent. Partiet har också från centralt håll gjort flera uppmärksammade utspel om att Sverige inte bör vara ”snålast i EU”.