Den senaste veckan har polisen i Stockholm utfört en rad razzior mot den i huvudsak hitresta prostitutionen i Stockholm. Ett 50-tal kunder har lagförts, flera lägenhetsbrodeller stängts och ett stort antal prostituerade kvinnor samt några män och transpersoner från ett flertal länder har överlämnats till socialtjänst och migrationsmyndigheterna. Hallickar har även gripits för koppleribrott. 

Prostitutionen i Sverige domineras idag av utländska ligor. Enligt polisen kommer dessa från bland annat Rumänien, Nigeria, Kenya, Ryssland, Belarus, Ukraina, Spanien, Ecuador, Colombia och Polen. Däremot är polisen förtegen om den etniska profilen på de sexköpare som gripits. Enligt tidigare uppgifter är dock personer med invandrarbakgrund starkt överreprsenterade.

Veckans insatser i Stockholm skedde på en rad platser i centrala huvudstaden, på Södermalm och Norrmalm. De riktade sig både mot gatuprostitution och lägenhetsbrodeller. De sistnnämnda uppges öka i antal.

Enligt Simon Häggström, kriminalinspektör på polisens nationella operativa avdelning (Noa), för man till följd av Sveriges öppna gränser och bristande resurser en ojämn kamp mot den hitresta sexhandeln där kvinnor inte sällan far illa och utnyttjas.

– Prostitution fortsätter vara ett stort problem trots att det uppmärksammats stort under våren, konstaterar han i en kommentar till SVT.

Veckans polisinsats är en av flera som iscensatts under året.

Bild: Dagens Arena.

Samtidigt förs i Sverige en intensiv diskussion om att legalisera sexarbete i vilken många som säljer sex menar att sexköpslagen ger uttryck för en felaktig och generaliserande bild där alla som säljer sex betraktas som offer och alla som köper sex som förövare. Man pekar bland annat på en inkonsekvent hållning från feminstiskt håll gällande den i andra sammanhang gällande principen om att kvinnor har rätt att bestämma över sina kroppar.

Regeringen har samtidigt aviserat att man vill gå ytterligare i motsatt riktning och skärpa sexköpslagen. Enligt förslagen ska den som köper sex alltid dömas till fängelse och dessutom kunna förlora vårdnaden av sina barn.

authorimage