Bank of England förutspår landets största ekonomiska tillväxt på över 70 år när pandemirestriktionerna lyfts. Ekonomin förväntas växa med 7,25 procent i år, uppger BBC. Detta är den brittiska ekonomins starkaste uppgång sedan man officiellt började mäta tillväxten, 1949.

I takt med att ekonomin stärks minskar arbetslösheten. I februari förutspåddes att den skulle nå ett tak vid 7,75 procent under året. Detta har nu skrivits ner till 5,5 procent tack vare olika åtgärder, vilket framgår i Bank of Englands senaste penningpolitiska rapport.

Samtidigt som man i rapporten inte direkt talar om en högkonjunktur efter pandemin är detta en betydande höjning av prognosen för ekonomisk tillväxt i år och en avsevärd nedskrivning av den tidigare prognostiserade topparbetslösheten.

Det innebär att cirka 700 000 förväntade jobbförluster inte realiseras. Om detta infrias kommer det att långt överstiga även de mest optimistiska antaganden som gjordes innan Brexit.

LÄS ÄVEN: Om Corona-fonden, bedrägeri och svensk beskedlighet

EU går mot lågkonjunktur

Enligt beräkningarna kommer den ekonomiska skadan från pandemin vara reparerad redan i slutet av 2021. Sedan pandemirestriktionerna begränsat allmänhetens rörelsefrihet har de brittiska hushållen sparat in motsvarande cirka 1 900 miljarder kronor. Bank of England förväntar sig att de kommer sätta sprätt på cirka 10 procent av detta så snart livet återgår till det normala.

Dock säger över hälften av de hushåll som ingått i undersökningen att de kommer att behålla sina besparingar, något som tyder på att många fortfarande ser med tillförsikt på framtiden, skriver BBC.

Samtidigt som den brittiska ekonomin förväntas blomstra under överskådlig tid rapporterar Financial Times att EU, som Storbritannien lämnat, är på väg mot en djup lågkonjunktur.